המרכז ללימודים אקדמיים

לימודי תואר ראשון דו חוגי בפסיכולוגיה וניהול משאבי אנוש

המרכז ללימודים אקדמיים

תואר ראשון דו חוגי בפסיכולוגיה וניהול משאבי אנוש

המרכז ללימודים אקדמיים מציעה תכנית לימודים לתואר ראשון BA דו-חוגי בפסיכולוגיה וניהול משאבי אנוש, הפותח בפני בוגריו אפשרויות קריירה מגוונות בתחומים מרתקים אלו. 

מידע כללי

התכנית הדו-חוגית בניהול משאבי אנוש ופסיכולוגיה של המרכז ללימודים אקדמיים מציעה צירוף ייחודי ופרקטי המאפשר ללמוד באופן מעמיק שני תחומים חשובים הקשורים זה לזה.

פסיכולוגיה הינו מדע העוסק בהבנת ההתנהגות האנושית והתפתחותה. הלימודים בתוכנית מקנים לבוגריה ידע מעמיק בתהליכי התפתחות האדם וכן הבנת תהליכים חברתיים ובין אישיים. ניהול משאבי אנוש בוחן את האדם העובד לבד ובצוות ומתבונן בקשריו עם הממונים עליו והכפופים לו בתוך הארגון. השילוב בין שני התחומים מהווה מכפיל כוח ויקנה לבוגר יתרון תחרותי בשוק העבודה, שכן הוא מאפשר הבנה עמוקה יותר בתהליכי התנהגות האדם בכלל ובסביבות עבודה בפרט. כך שמלבד לימודי המשך בפסיכולוגיה, התואר מקנה גם אופק תעסוקתי ברור.

בפני בוגרי התוכנית עומדות אפשרויות קריירה רבות כגון: משאבי אנוש, ייעוץ ארגוני, פסיכולוגים (לאחר לימודי תואר שני), שיווק ומכירות, ניהול, חינוך ועוד. בנוסף, בוגרי התוכנית יוכלו להמשיך ללימודים מתקדמים לתואר שני בפסיכולוגיה על ענפיה השונים, ולתארים שניים ב:  לימודי משפחה, ייעוץ ארגוני, לימודי עבודה, משאבי אנוש, שיווק, ניהול, חינוך ועוד.

תנאי קבלה

  • ציון התאמה של 481 (ציון התאמה הינו שיקלול ציון הפסיכומטרי וממוצע משוקלל של בחינת הבגרות). מועמדים בעל ממוצע בגרות של לפחות 75 ושאינם בעלי ציון פסיכומטרי יוכלו להתקבל ללימודים על תנאי ציון ממוצע של 75 בסמסטר א' ללימודיהם.
  • בעלי תעודות בגרות שוות ערך מחו"ל.
  • בעלי תעודת גמר של מכינה קדם אקדמית, השקולה לתעודת הבגרות, בממוצע משוקלל 75 ומעלה.
  • נרשם מעל גיל 30 אשר אינו זכאי לבגרות חייב במכינת 30+.

משך הלימודים

תכנית הלימודים מתפרשת על פני 3 שנים קלנדריות ומאפשרת לימודי קיץ. לימודי הערב יתקיימו בין השעות 17:00-22:00 ולימודי יום ו' יתקיימו בין השעות 08:30-13:30.

נושאי הלימוד

תכנית לימודי תואר ראשון בפסיכולוגיה וניהול משאבי אנוש במרכז ללימודים אקדמיים כוללת היקף הלימודים של 120 נקודות זכות.

תכנית הלימודים בנויה באופן הבא:
  • 51 נ"ז  - לימודי פסיכולוגיה.
  • 48 נ"ז  - לימודי ניהול משאבי אנוש.
  • 6 נ"ז – סמינר בפסיכולוגיה
  • 6 נ"ז- פרויקט בניהול משאבי אנוש
  • 9 נ"ז – לימודי אנגלית.
בין נושאי הלימוד בתואר: סטטיסטיקה, פסיכולוגיה פיזיולוגית, פסיכופתולוגיה, התנהגות ארגונית, מבוא לפסיכולוגיה, היבטים כלכליים בניהול משאבי אנוש, ניהול מערכות תגמול בארגון, פסיכולוגיה ניסויית, יחסי עבודה, קריאת דו"חות כספיים, פסיכולוגיה התפתחותית, שיטות מחקר, ייעוץ ארגוני, פסיכולוגיה חברתית, ניהול קריירה ורווחת עובדים, יחסי עבודה, פסיכולוגיה קוגניטיבית ועוד שלל נושאי לימוד מרתקים מעולם משאבי האנוש והפסיכולוגיה.

תעודה

בוגרי הלימודים, אשר יעמדו בהצלחה בכל דרישותיהם, יהיו זכאים לתעודת בוגר תואר ראשון BA בפסיכולוגיה וניהול משאבי אנוש, מטעם המרכז ללימודים אקדמיים.

אפשרויות תעסוקה

בפני בוגרי התוכנית עומדות אפשרויות קריירה רבות בהן: משאבי אנוש, ייעוץ ארגוני, פסיכולוגים (לאחר לימודי תואר שני), שיווק ומכירות, ניהול, חינוך ועוד. בנוסף, בוגרי התוכנית יוכלו להמשיך ללימודים מתקדמים לתואר שני בפסיכולוגיה על ענפיה השונים, ולתארים שניים ב:  לימודי משפחה, ייעוץ ארגוני, לימודי עבודה, משאבי אנוש, שיווק, ניהול, חינוך ועוד.
תחומי לימוד נוספים בהמרכז ללימודים אקדמיים