המרכז ללימודים אקדמיים

תואר שני MA בחינוך בהתמחות חינוך סביבתי

המרכז ללימודים אקדמיים

תואר שני MA בחינוך בהתמחות חינוך סביבתי

המרכז ללימודים אקדמיים מציע מסלול לימודי מרתק וייחודי שמתמקד בנושא מהותי בשיח החברתי, ציבורי וכלכלי בישראל וברחבי העולם כולו.

החלה ההרשמה למחזורים יוני ואוקטובר.

מידע כללי אודות הלימודים

הלימודים במסלול זה נערכים במסגרת יום לימודים מרוכז בשבוע במהלך ארבעה סמסטרים רציפים והם מתמקדים בחינוך סביבתי במסגרות חינוכיות פורמליות ובלתי פורמאליות - החל מגני ילדים ועד למשרדי ממשלה וגופים בצבא ההגנה לישראל. ההתמחות בחינוך חבינתי נועדה להעניק לקהילות חינוכיות ידע וכלים להתמודדות עם הידע הבינתחומי הנדרש בהבנת מערכות סביבתיות מורכבות ויחסי הגומלין ביניהן לבין החברה והקהילה, ידע הכולל את תחומי החינוך, פילוסופיה, גיאוגרפיה, אקלים, כימיה, אקולוגיה והעיר.

תנאי קבלה

תעודת תואר ראשון עם ממוצע 80 ממוסד מוכר להשכלה גבוהה. בוגרי מוסדות מחו"ל חייבים להציג, אישור שקילות לתואר מהלשכה להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל ותרגום גיליון ציונים חתום על ידי נוטריון.

תחומי לימוד נוספים בהמרכז ללימודים אקדמיים