המרכז ללימודים אקדמיים

לימודי תואר שני MA בחינוך בהתמחות חינוך סביבתי

המרכז ללימודים אקדמיים

תואר שני MA בחינוך בהתמחות חינוך סביבתי

המרכז ללימודים אקדמיים מציע מסלול לימודי מרתק וייחודי שמתמקד בנושא מהותי בשיח החברתי, ציבורי וכלכלי בישראל וברחבי העולם כולו.


מידע כללי

נושא איכות הסביבה הפך להיות אחד ממוקדי השיח, בפעילות והמחקר המרכזיים של המאה ה-21. ביסודו עומדת ההכרה שהפעילות הכלכלית-חברתית והפוליטית של האדם הביאה לתוצאות-לוואי (Externalities) בעלות השלכות כלכליות וחברתיות משמעותיות, אשר איש לא חזה מראש, ושהחברה מתקשה להתמודד איתן. אחת הסיבות לקושי זה היא העובדה שנושא איכות הסביבה וכן חינוך סביבתי "חותך" דיסציפלינות מסורתיות. הבנתו והפתרונות בו מחייבים אינטרדיסציפלינריות, כלומר, יצירת שפה משותפת בתווך שבין תחומי שיח ומחקר שהתמסדו כל אחד בתחומו ומתקשים לדבר אחד עם השני.

תוכנית לימודי התואר השני בחינוך סביבתי בנויה כך שהיא תעניק לסטודנטים ידע תיאורטי ומעשי גם יחד, ותאפשר להם לממש את התכנים שלמדו במערכות שבהן יפעלו לאחר לימודיהם. גם סגל התכנית נבחר ברוח זו, והמרצים הם בעלי ידע ומומחיות תיאורטיים-אקדמיים וניסיון מעשי עשיר בתחום הסביבה, הקהילה, העיר וכמובן החינוך היישומי.

התוכנית מאפשרת שילוב אופטימלי של עבודה ולימודים ונלמדת במתכונת של יום מרוכז בשבוע.

תנאי קבלה

  • תעודת תואר ראשון בממוצע 80 ומעלה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה - בצירוף גיליון ציונים מלא.
  • בוגרי מוסדות מחו"ל חייבים להציג, בנוסף לאמור לעיל, אישור שקילות לתואר מהלשכה להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל (משרד החינוך) ותרגום גליון ציונים חתום על ידי נוטריון.

תכנית הלימודים

היקף הלימודים בתוכנית עומד על 54 נקודות זכות.   תכנית הלימודים בנויה באופן הבא: לימודי ליבה- 18 נ"ז - לימודי יסוד בנושאים מקיפים: ניהול, חינוך, מחקר. לימודי התמחות– 24 נ"ז - לימודי העמקה בתחום החינוך הסביבתי כחלק מלימודי ההתמחות בחינוך סביבתי. סמינר ופרויקט– 12 נ"ז -  המטרה הבסיסית של הסמינר והפרויקט הנה יישום אינטגרטיבי של קורסי ההתמחות הנלמדת לגבי נושא במציאות התוכן הנלמד. על ידי ביצוע וכתיבת הסמינר והפרויקט יוכלו הסטודנטים להביא לידי מימוש את מגוון הנושאים אותם למדו במסגרת קורסי הליבה  והקורסים המתקדמים כאחד.

נרשמים שהינם חסרי כל רקע אקדמי פורמלי בחינוך המעוניינים ללמוד בהתמחות חינוך חברה ותרבות, ידרשו במהלך הסמסטר הראשון לעבור קורס השלמה "מבוא לאיכות הסביבה" בציון של לפחות 70.

משך הלימודים

תכנית הלימודים מתפרשת על פני ארבעה סמסטרים רציפים, כולל סמסטר קיץ. הלימודים ייערכו בין השעות 09:00-19:00.
תחומי לימוד נוספים בהמרכז ללימודים אקדמיים