המרכז ללימודים אקדמיים

לימודי תואר שני M.A בחינוך בהתמחות ניהול וארגון מערכות חינוך

המרכז ללימודים אקדמיים

תואר שני M.A בחינוך בהתמחות ניהול וארגון מערכות חינוך

המרכז ללימודים אקדמיים מציע לכם הזדמנות פז להיות חלק מדור חדש של מנהיגים פדוגוגים במערכת החינוך, ומקיים לימודי תואר שני M.A בחינוך בהתמחות ניהול וארגון מערכות חינוך. לימודים ייחודיים אלו, מתמקדים בהכשרת אנשי מקצוע מיומנים, ומקנים להם ידע נרחב בשלושה היבטים: אישי, מקצועי וארגוני.

מידע כללי

מטרת תכנית לימודי התואר השני בחינוך בהתמחות ניהול וארגון מערכות חינוך היא להצמיח מנהיגות פדגוגית חדשה במערכת החינוך בהתאם לרפורומות והתמורות שחלו בשנים האחרונות במערכת החינוך. תכנית הלימודים מתרכזת בפיתוח והכשרה של כח אדם מקצועי ומיומן בשלושה אספקטים: אישי, מקצועי וארגוני. בנוסף, מציעה התוכנית לסטודנטים 4 מיקודי למידה:
  • ניהול בתי ספר.
  • ניהול מערכות חינוך.
  • ניהול חדשנות בחינוך.
  • ייעוץ ארגוני בחינוך.
התוכנית מאפשרת שילוב אופטימלי של עבודה ולימודים ונלמדת במתכונת של יום מרוכז בשבוע.

תנאי קבלה

  • תעודת תואר ראשון בממוצע 80 ומעלה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה - בצירוף גיליון ציונים מלא.
  • בוגרי מוסדות מחו"ל חייבים להציג, בנוסף לאמור לעיל, אישור שקילות לתואר מהלשכה להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל (משרד החינוך) ותרגום גליון ציונים חתום על ידי נוטריון.

משך הלימודים

תכנית הלימודים מתפרשת על פני ארבעה סמסטרים רציפים, כולל סמסטר קיץ. הלימודים ייערכו בין השעות 09:00-19:00.

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים פותחה בהתאם לדרישות משרד החינוך העדכניות ביותר, ומשלב שלל תכנים עיוניים לצד התנסויות, סימולציות, סדנאות יישומיות ותרגולים. התכנית מחולקת לשולשה נושאים עיקריים:

הכשרה אישית- ההכשרה האישית מקנה לסטודנטים כלים לפיתוח תפיסת מנהיגות רחבה, יחסי אנוש, יוזמה, הנהגה ויחס אישי.

הכשרה מקצועית- ההכשרה המקצועית מפתחת בקרב הסטודנטים יכולות הובלת צוות, והוראה תוך שימת דגש על הבנה ושותפות. במסגרת הכשרה זו, ישתתפו הסטודנטים בקורסי שיקנו להם כלים תיאורטיים ויישומיים להבנה מעמיקה של התפקיד הניהולי. כמו כן, שמה הכשרה דגש על תהליכי קבלת החלטות, ניהול יעיל של משאבי אנוש, שיטות הדרכה והנחייה ועוד.

הכשרה ארגונית- במסגרת הכשרה זו, ילמדו הסטודנטים ליצור תשתית ארגונית יעילה המעודדת למידה. הסטודנטים ירכשו כלים לפיתוח מנהיגות, והנעה למצוינות ואיכות על ידי שילוב תפיסות חברתיות ערכיות ושוויוניות.

התמחויות

ניהול בתי ספר מוקד ידע זה לאנשי חינוך, שהינם בעלי שאיפות להתקדם ולמלא תפקידי ניהול בחינוך (ניהול בי"ס, ניהול חטיבת ביניים וחטיבה עליונה, ניהול שכבה, ניהול החינוך החברתי, ניהול פדגוגי ועוד.). כמו כן  מיועדת מסגרת זו לבעלי סקרנות אינטלקטואלית, המעוניינים להרחיב ידיעותיהם בחידושים הפדגוגיים והטכנולוגיים שבתחומי החינוך.
  
מסגרת הלימודים במיקוד זה כוללת מגוון רחב ומעניין של נושאי לימוד; עיוניים ויישומיים, קלאסיים וחדשניים. התכנית כוללת לימודים עיוניים כמו: מבנה החברה והמאפיינים הרב-תרבותיים בישראל, קורס בפסיכולוגיה חינוכית, מחקר מתקדם בחינוך ועוד... בצד לימודי הליבה, הכוללים גם מקצועות לימוד יישומיים, יילמדו תחומי דעת ייחודיים כמו: יחסי גומלין וממשקים בעבודתו של המנהל, קבלת החלטות ודילמות בעבודת המנהל, התקציב ככלי ניהול.

בתהליך הלימודים ירכשו הסטודנטים ידע וערכים, באמצעותם יגבשו את ה"אני מאמין" החינוכי שלהם. במסגרת הלימוד הממוקדת בניהול בתי ספר, ייבנה בסיס מוצק של ידע תיאורטי, וכלים יישומיים מתקדמים, שיכשירו את הבוגר לתפקוד אפקטיבי כמנהל-מנהיג חינוכי. 

ניהול מערכות חינוך מיקוד ידע  זה מתאים לסטודנטים השואפים לפתח קריירה ניהולית ולהשפיע על עיצוב המדיניות החינוכית, במגזר הציבורי ובארגונים חברתיים. מטרת מיקוד זה היא להקנות ידע והתנסות בתחום הארגון, הניהול ומשאבי אנוש. בנוסף לבסיס התיאורטי, ייחשפו הסטודנטים לתחומים רחבים ומגוונים בהם פועלים אנשי החינוך במערכות החינוך השונות. לאנשי המקצוע בתחום זה, ממשקי עבודה הדוקים עם בתי הספר, משרד החינוך וגופי חינוך אחרים. המציאות בה קיימים מעברים רבים של אנשי חינוך בין הדיסציפלינות השונות (בתי-ספר – רשויות מקומיות – משרד-החינוך – עמותות ועוד.), מחייבת הכרה ולימוד של תחומים אלה. 

ניהול חדשנות בחינוך
מיקוד ידע זה מתאים לסטודנטים השואפים לפתח קריירה ניהולית ולהשפיע על עיצוב המדיניות החינוכית, במגזר הציבורי ובארגונים חברתיים.מטרת מיקוד זה היא להקנות ידע והתנסות בתחום הארגון, הניהול ומשאבי אנוש. בנוסף לבסיס התיאורטי, ייחשפו הסטודנטים לתחומים רחבים ומגוונים בהם פועלים אנשי החינוך במערכות החינוך השונות. לאנשי המקצוע בתחום זה, ממשקי עבודה הדוקים עם בתי הספר, משרד החינוך וגופי חינוך אחרים. המציאות בה קיימים מעברים רבים של אנשי חינוך בין הדיסציפלינות השונות (בתי-ספר – רשויות מקומיות – משרד-החינוך – עמותות ועוד.), מחייבת הכרה ולימוד של תחומים אלה. 

ייעוץ ארגוני בחינוך
מיקוד ידע זה מיועד לאנשי חינוך המעוניינים לקחת חלק פעיל בתהליכי ייזום, פיתוח, הובלה והטמעה של שינויים ארגוניים במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית. בתי ספר, כמו גם מוסדות חינוך במגזר הציבורי, ברשויות, ובמערכות קהילה וחברה, עוברים בעשורים האחרונים תהליכי שינוי מהירים והתאמה לתהליכי הגלובליזציה. השינויים מעוררים את הצורך לשנות דפוסי עבודה, וליצור מבנים חדשים בחינוך, שיאפשרו גמישות רבה יותר והתאמה למציאות המשתנה. מטרת המיקוד היא לחשוף את הלומדים לתפקידו של היועץ הארגוני בהובלת השינויים הארגוניים בבתי ספר ובמוסדות חינוך. הלומדים יכירו את עבודת היועץ בתהליכי התכנון, ליווי, ייעוץ ויישום של שינוי ופיתוח ארגוני. עקרונות ושיטות שמקורם במדעי ההתנהגות ותיאוריית המערכות תיושמנה למערכת החינוך.

קורסי המיקוד יקנו ללומדים הן היבטים תיאורטיים והן היבטים מעשיים של ניהול שינוי ופיתוח ארגוני. הסטודנטים ילמדו להכיר מודלים שונים של 
תרבויות ארגוניות והתנהגות ארגונית, לצד רכישה של כלים ומיומנויות לאבחון ארגוני ויישום מושכל של תכניות התערבות.
 

תעודה

למסיימי התכנית שיעמדו בכל הדרישות, יוענק תואר שני M.A בחינוך בהתמחות ניהול וארגון מערכות חינוך מטעם המרכז ללימודים אקדמיים.
*שם ההתמחות יופיע בגיליון הציונים בלבד.
תחומי לימוד נוספים בהמרכז ללימודים אקדמיים