המרכז ללימודים אקדמיים

לימודי M.A בחינוך בהתמחות חינוך חברה ותרבות

המרכז ללימודים אקדמיים

M.A בחינוך בהתמחות חינוך חברה ותרבות

בישראל קיימות דילמות חברתיות, תרבותיות וכלכליות שמשפיעות על ארגונים חברתיים, חינוכיים ועסקיים, במסגרת לימודי תואר שני בחינוך בהתמחות חינוך חברה ותרבות תוכלו להתמקד בהן ולבדוק כיצד ניתן להתמודד עם האתגרים בתחום החינוך, העמותות והעסקים.

מסלולי לימוד נפתחים באוקטובר ופברואר.

מידע כללי

מטרת התכנית היא פיתוח מנהיגות חינוכית, קהילתית ואזרחית לבניית חברה אזרחית פעילה, הוגנת ודמוקרטית. התוכנית הנה תוכנית ייחודית המשלבת בין תכנים אקדמיים לבין ידע יישומי וניהולי, כולל אסטרטגיות ליצירת שינוי. במסגרת התוכנית הסטודנטים ייחשפו לתחומי הידע: חברה ופוליטיקה, אזרחות, חינוך ומנהיגות, פילוסופיה ופסיכולוגיה, חברה אזרחית וארגון קהילתי (כולל יזמות והיבטים ניהוליים), צדק חברתי והקשר בין חברה לכלכלה, מדיניות חינוך ותרבות, זכויות אדם, רב תרבותיות, ועוד. התכנית משלבת נדבך משמעותי של ידע תיאורטי עם ארגז כלים מעשי. תוכנית הלימודים תהווה כרטיס כניסה לתפקידי ניהול, ריכוז והדרכה במגוון תפקידי מפתח במשרד החינוך, במרכזים הקהילתיים, בתנועות הנוער, בארגוני הנוער, בעמותות, במגזר השלישי ובמחלקות הנוער ברשויות המקומיות והאזוריות, בארגונים חינוכיים וחברתיים, פורמאליים ולא פורמאליים, מרכזי מקצוע האזרחות, במרכזים קהילתיים, במגזר הציבורי וברשויות המקומיות, רכזי חינוך חברתי בבתי הספר ובחינוך החוץ בית ספרי, מנהלי יחידות נוער, רכזי סל תרבות, רכזים חברתיים בפנימיות, רכזים ומנהלים בעמותות ובארגונים לשינוי חברתי ולהתנדבות, ואף להשתלבות בארגונים עסקיים, שרואים באחריות החברתית ובקשר עם הקהילה מטרה אסטרטגית. התואר מכשיר גם מורים שמעוניינים להתקדם בתחום הוראת האזרחות. התכנית מאפשרת שילוב אופטימלי של עבודה ולימודים ונלמדת במתכונת של יום מרוכז בשבוע.

תנאי קבלה

  • תעודת תואר ראשון בממוצע 80 ומעלה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה - בצירוף גיליון ציונים מלא.
  • בוגרי מוסדות מחו"ל חייבים להציג, בנוסף לאמור לעיל, אישור שקילות לתואר מהלשכה להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל (משרד החינוך) ותרגום גליון ציונים חתום על ידי נוטריון.

תכנית הלימודים

היקף הלימודים בתוכנית עומד על 54 נקודות זכות. תכנית הלימודים בנויה באופן הבא: לימודי ליבה- 18 נ"ז - לימודי יסוד בנושאים מקיפים: ניהול, חינוך, מחקר. לימודי התמחות– 24 נ"ז - לימודי העמקה בתחום חינוך חברה ותרבות  כחלק מלימודי ההתמחות. סמינר ופרויקט– 12 נ"ז -  המטרה הבסיסית של הסמינר והפרויקט הנה יישום אינטגרטיבי של קורסי ההתמחות הנלמדת לגבי נושא במציאות התוכן הנלמד. על ידי ביצוע וכתיבת הסמינר והפרויקט יוכלו הסטודנטים להביא לידי מימוש את מגוון הנושאים אותם למדו במסגרת קורסי הליבה  והקורסים המתקדמים כאחד.

בין נושאי הלימוד: חינוך בין אידיאולוגיה, ערכים ופרופסיה, אחריות חברתית ותיאוריות חינוכיות, תקשוב וחדשנות ולמידה, הנחיית קבוצות בקהילה ובחינוך הלא פורמאלי, החברה האזרחית ואסטרגיות לשינוי חברתי ועוד.

נרשמים שהינם חסרי כל רקע אקדמי פורמאלי בחינוך המעוניינים ללמוד בהתמחות חינוך חברה  ותרבות, ידרשו במהלך הסימסטר הראשון לעבור קורס השלמה " מבוא למדעי החינוך " בציון של לפחות 70.

משך הלימודים

תכנית הלימודים מתפרשת על פני ארבעה סמסטרים רציפים, כולל סמסטר קיץ. הלימודים ייערכו בין השעות 09:00-19:00.
תחומי לימוד נוספים בהמרכז ללימודים אקדמיים