המרכז ללימודים אקדמיים

לימודי תואר שני בחינוך - התמחות בחינוך מיוחד

המרכז ללימודים אקדמיים

תואר שני בחינוך - התמחות בחינוך מיוחד

המרכז ללימודים אקדמיים מציע תכנית לימודים לתואר שני MA בחינוך עם התמחות בחינוך מיוחד, המקנה לבוגריה את מיטב הידע, המיומנויות והכלים בתחום.

הלימודים מתקיימים באור יהודה. 

מידע כללי

תכנית לימודי התואר השני מיועדת לאנשי חינוך ונושאי תפקידים המבקשים להעשיר ולהעמיק את הידע בתחומי החינוך המיוחד על כל טווח  אוכלוסיות התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים ורמות התפקוד המגוונות.

מטרת תכנית לימודי תואר שני זו היא להביא את הסטודנטים לגיבוש תפיסה חינוכית –ערכית, תוך העמקה ופיתוח חשיבה יצירתית בתחומי הדעת של החינוך המיוחד.

בנוסף, לתלמידי ההתמחות שאינם בעלי תעודת הוראה או תואר ראשון בחינוך בחינוך מיוחד, מציעה ההתמחות להשתלב בתוכנית ייחודית להרחבת רישיון ההוראה לחינוך המיוחד.

כמו כן, מציעה ההתמחות ללומדיה 4 התמקדויות:
  • שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים - היבטים רב תחומיים.
  • התמודדות עם בעיות התנהגות על רצף ומגוון הלקויות - היבטים רב תחומיים.
  • לקויות למידה ולקויות התפתחותיות מורכבות - היבטים רב תחומיים.
  • נוירו-קוגניציה - הבנת תהליכים ויישומים בחינוך המיוחד
התוכנית מאפשרת שילוב אופטימלי של עבודה ולימודים ונלמדת במתכונת של יום מרוכז בשבוע.

תנאי קבלה

  • תעודת תואר ראשון בממוצע 80 ומעלה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה - בצירוף גיליון ציונים מלא.
  • בוגרי מוסדות מחו"ל חייבים להציג, בנוסף לאמור לעיל, אישור שקילות לתואר מהלשכה להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל (משרד החינוך) ותרגום גליון ציונים חתום על ידי נוטריון.

משך הלימודים

תכנית הלימודים מתפרשת על פני ארבעה סמסטרים רציפים, כולל סמסטר קיץ. הלימודים ייערכו בין השעות 09:00-19:00.

נושאי הלימוד

בין נושאי הלימוד בתואר: התקשרות במשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים - גישות לעבודה עם הורים, היבטים לימודיים, רגשיים וחברתיים בלקויות למידה, פסיכולוגיה התפתחותית של הילד, אבחון, התפתחות שפה, תקשוב ולמידה, למידה וחשיבה, מוח, למידה וחינוך מיוחד, לקויות מורכבות וגנטיקה, לקויי שפה, דיבור, שמיעה ותקשורת – היבטים שפתיים וחשיבתיים בתוכנית התערבות, איכות עולמם הפנימי של ילדים עם לקויות למידה – היבטים קוגניטיביים, חברתיים, רגשיים ומשפחתיים ועוד.

תעודה

בין נושאי הלימוד בתואר: התקשרות במשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים - גישות לעבודה עם הורים, היבטים לימודיים, רגשיים וחברתיים בלקויות למידה, פסיכולוגיה התפתחותית של הילד, אבחון, התפתחות שפה, תקשוב ולמידה, למידה וחשיבה, מוח, למידה וחינוך מיוחד, לקויות מורכבות וגנטיקה, לקויי שפה, דיבור, שמיעה ותקשורת – היבטים שפתיים וחשיבתיים בתוכנית התערבות, איכות עולמם הפנימי של ילדים עם לקויות למידה – היבטים קוגניטיביים, חברתיים, רגשיים ומשפחתיים ועוד.
תחומי לימוד נוספים בהמרכז ללימודים אקדמיים