ClickCease

הקריה האקדמית אונו

תואר ראשון B.A בחינוך וחברה - מסלול קריירה: מיקוד ילדים ובני נוער בסיכון / מורים בכירים

הקריה האקדמית אונו

לימודי חינוך וחברה במסלול קריירה: מיקוד ילדים ובני נוער בסיכון / מורים בכירים

אם אנשים מרתקים אתכם, אם יש לכם חזון חינוכי חברתי, אם החלום שלכם הוא להוביל תהליכים משמעותיים בקהילה, לעסוק בחינוך בלתי פורמלי, בתוך בתי הספר ובמערך הבלתי פורמלי, לעבוד עם נוער בסיכון - .B.A בחינוך וחברה הוא המקום להתחיל. התואר פותח לכם דלתות למגוון תפקידים מרתקים כגון: ריכוז והדרכה ביחידות נוער, ניהול קהילתי, הדרכה וניהול בפנימיות, עבודה עם נוער בסיכון בקידום נוער, הובלת ארגונים חברתיים וחינוכיים, שילוב ילדים ונוער עם מוגבלויות בחברה ועוד.

לבעלי תעודה מורה מוסמך בכיר\ה תאושר הכרה בלימודים קודמים ולפיכך משך לימודי התואר יתקצרו.

התואר נלמד בירושלים ובאור יהודה.

נושאי לימוד

בין נושאי הלימוד: אמנות ככלי חינוכי התערבותי, ניהול ומנהיגות בארגוני חינוך, התנהגויות סיכון והתמכרויות, תקשורת בינאישית ודינימקיה בצוות, ניהול קרייריה והכוון תעסוקתי, עיצוב אוניברסלי וטכנולוגיה מסייעת, משפט, חינוך ואתיקה, אנגלית, אוריינות אקדמית, יישומי מחשב, חקר אוריינות ומדיה, מערכת המשפט בישראל / משטר במדינת ישראל, מבוא לסוציולוגיה, בנתיב הכתיבה אקדמית, מבוא לילדים ונוער בסיכון, מבוא לפסיכולוגיה ותיאוריות אישיות, מבוא לחינוך מיוחד, מחויבות קהילתית, לומדים עם מוגבלות, ספרים וספרות ככלי חינוכי, גישות ותהליכים קבוצתיים, פסיכולוגיה התפתחותית / מעבר לבגרות ומעגל החיים, מוגבלות בלתי נראית, גישות ותהליכים קבוצתיים, יסודות ה- CBT וישומיו בחינוך, אוריינות מחקרית: שיטות איכותניות, חינוך בעידן של מציאות משתנה, אזרחות דיגיטלית, סמינר ליבה - היבט חינוכי וחברתי בעבודה עם בני נוער.

סמינריון מיקוד - היבטים חינוכיים בחינוך נוער בסיכון סדנה מלווה להתנסות מעשית - נוער בסיכון התנסות מעשית - נוער בסיכון, סטטיסטיקה תיאורית, ליווי כתיבה אקדמית, הדרכת הורים, מבוא לסוציולוגיה, בנתיב הכתיבה אקדמית, פסיכופתולוגיה, פסיכולוגיה התפתחותית - ינקות, טרום התבגרות והתבגרות, זהות ושייכות בחברה וירטואלית, סביבות למידה מקוונות, האדם עם מוגבלויות במעגל החיים, עבריינות נוער, התמודדות עם טראומה במצבי החיים, מיומנויות בעבודה עם נוער בסיכון, יזמות חברתית חינוכית, בשביל ישראל, התנהגות ארגונית.
תחומי לימוד נוספים בהקריה האקדמית אונו
תואר שני