אורנים - המכללה האקדמית לחינוך

התאמה להוראה לעובדים במקצועות פארא-רפואיים

אורנים - המכללה האקדמית לחינוך

התאמה להוראה לעובדים במקצועות פארא-רפואיים

מכללת אורנים, המכללה האקדמית לחינוך מציעה תכנית לימודים ייחודית להתאמה להוראה לעובדים במקצועות פארא-רפואיים.

הלימודים מתקיימים בטבעון!

מידע כללי

הלימודים להתאמה להוראה לעובדים במקצועות פארא-רפואיים מיועדים לעובדים במקצועות הפארא – רפואיים. בנוסף, יתקבלו ללימודים מי שיש לו תואר אקדמי ראשון לפחות אשר מוכר על ידי המל"ג באחד ממקצועות הפארא-רפואיים, כאשר מי שהוא עובד הוראה צריך להמציא המלצת מפקח.  

קהל היעד ותנאי קבלה

הלימודים להתאמה להוראה לעובדים במקצועות פארא-רפואיים מיועדים לעובדים במקצועות הפארא – רפואיים. בנוסף, יתקבלו ללימודים מי שיש לו תואר אקדמי ראשון לפחות אשר מוכר על ידי המל"ג באחד ממקצועות הפארא-רפואיים, כאשר מי שהוא עובד הוראה צריך להמציא המלצת מפקח.

נושאי הלימוד

תחומי הלימוד בהתאמה להוראה לעובדים במקצועות פארא-רפואיים הינם: חוק החינוך המיוחד- פילוסופיה ותפיסת עולם, תכניות לימודים ושיטות הוראה בחינוך המיוחד, שיתוף פעולה ותקשורת בבית הספר ומחוצה לו, תכנון סביבה לימודית, פיתוח סביבה לימודית מתוקשבת,בניית אתר אישי מקצועי, תכניות שפ"י ואתיקה מקצועית, מחשבת החינוך, טיפול בעזרת בעלי חיים ועוד.

תעודה

מי שיסיים את התכנית בהצלחה יקבל אישור על סיום לימודיהם בתכנית, אותו יש להציג במשרד החינוך אגף כח אדם.
תחומי לימוד נוספים באורנים