ClickCease

אוניברסיטת אריאל בשומרון

תואר ראשון בספרות עברית

אוניברסיטת אריאל בשומרון

תואר ראשון בספרות עברית

אוניברסיטת אריאל מציעה תואר ראשון בספרות עברית, במסגרת החוג לספרות עברית, החל משנת הלימודים תשע"ח.

התואר מוצע במתכונת דו חוגית ומומלץ לשילוב עם החוג להיסטוריה של עם ישראל בעת החדשה. 

מידע כללי

החוג לספרות עברית באוניברסיטת אריאל בשומרון הוקם מכיוון שבאוניברסיטה רואים חשיבות גבוהה בפיתוח מדעי הרוח. באופן זה בנוסף למחקר המדעי ניתן גם גם להקנות ערכים חשובים. בין אם מדובר בהקניית ערכים אישיים, ערכים חברתיים, או ערכים לאומיים. האופי הציוני של אוניברסיטת אריאל בא לידי ביטוי במסגרת לימודי החוג לספרות עברית.

עם מעבר החברה לאופי החילוני, הסופר העברי תפס את מקומם של הנביאים ואחר כך של הרבנים. במסגרת הלימודים בחוג לספרות עברית ילמדו את כתביהם של הסופרים הקלאסיים של הספרות העברית החדשה, את כתביהם של סופרים עכשוויים בני ימינו, סיפורי מדרשים, ספרות עם, שירת ימה"ב ועוד.

בחוג לספרות מלמד סגל הוראה הכולל אנשי ספרות עברית ומרצים מן המובילים בארץ בעלי ניסיון רב. כמו כן יש סגל הוראה צעיר, שבא גם מעולם העיתונות והתקשורת.

קהל יעד

לימודי תואר ראשון בספרות עברית מיועדים לקהלי היעד הבאים:

- מועמדים אשר מעוניינים להפוך למורים לספרות. לצד לימודי התואר הם יצטרכו לקראת תעודת הוראה.
- מועמדים שמעוניינים לשלב לימודי תואר דו חוגי בספרות עברית עם לימודי תואר דו חוגי של היסטוריה של עם ישראל
  בעת החדשה.
- מועמדים אשר מעוניינים לעסוק בכתיבה ובהיסטוריוגרפיה של הספרות.
- מועמדים המעוניינים לעסוק בחקר הספרות.

תנאי קבלה

בכדי להתקבל אל לימודי התואר הראשון בספרות עברית יידרש מן המועמדים לעמוד בתנאי הקבלה הבאים:

85 ממוצע בבגרות.
ע"ס פסיכומטרי 550.
ציון משולב- 510 פסיכומטרי ובגרות 83.
הנדסאים 85 ממוצע בחינות חיצוניות.
מכינה ייעודית 85 ממוצע.


נושאי לימוד

במסגרת תואר ראשון בספרות עברית ילמדו הסטודנטים נושאים מגוונים. בין נושאי הלימוד ניתן למצוא את:

- מבוא ליצירת עגנון
- הסיפורת ישראלית של ראשית המאה העשרים ואחת
- השירה העברית של שנות השלושים והארבעים של המאה העשרים
- הכרות עם שירת יהודה הלוי
- השירה העברית בספרד המוסלמית
- לימוד סדנאות לכתיבה יוצרת, בהתאם לביקוש

אפשרויות לימודים

ניתן לשלב את הלימודים במחלקה עם תעודת הוראה בספרות.

תעודה

לבוגרי לימודי ספרות עברית שעמדו בכל חובות הלימוד שלהם, יוענק תואר ראשון דו חוגי בספרות עברית (יחד עם החוג הנוסף אותו הם למדו).
תחומי לימוד נוספים באוניברסיטת אריאל
בית הספר לרפואה
בית ספר לתקשורת
בית הספר לארכיטקטורה