המרכז ללימודים אקדמיים

לימודי תואר שני MBA במנהל עסקים בהתמחות בהתמחות מימון תת התמחות ניהול סיכונים

המרכז ללימודים אקדמיים

תואר שני MBA במנהל עסקים בהתמחות בהתמחות מימון תת התמחות ניהול סיכונים

המרכז ללימודים אקדמיים מציע תואר שני MBA במנהל עסקים בהתמחות מימון ותת התמחות בניהול סיכונים.

הלימודים מתקיימים באור יהודה.

מידע כללי

תכנית לימודי התואר השני במנהל עסקים בהתמחות במימון ובנקאות מכשירה את הסטודנטים לקראת תפקידי ניהול פיננסי בארגונים שונים ולעבודה בענפי המגזר הבנקאי והפיננסי. במהלך הלימודים ייחשפו הסטודנטים לדרכי ההתמודדות עם המציאות העסקית וייפתחו ראייה אסטרטגית - אינטגרטיבית בתחומי הליבה שלמנהל עסקים מצד אחד, והתמקדות בתחום המימון מהצד השני. בנוסף, תכנית לימודי התואר השני  משלבת קורסים ייחודים בניהול סיכונים שהפך לאחד המקצועות החשובים והמבוקשים ביותר בעולם העסקי בשנים האחרונות. בישראל, בשנים האחרונות, גדל הביקוש למומחי ניהול סיכונים ובקרה במאות אחוזי, ונראה שמגמת גידול מואץ תימשך בשנים הקרובות.

תנאי קבלה

לתואר יתקבלו מועמדים בעלי זכאות לתעודת בגרות בממוצע משוקלל של 85 לפחות, בעלי תעודת גמר של מכינה קדם אקדמית אוניברסיטאית, השקולה לתעודת בגרות, בממוצע משוקלל 85 ומעלהנרשם מעל גיל 30 אשר אינו זכאי לבגרות או אינו עומד בממוצע הנדרש, חייב במכינת 30+.

* נרשמים לתואר ראשון במנהל עסקים המעוניינים במסלול: שיווק ומימון ובנקאות, יידרשו לעמוד בממוצע של 75 לפחות בקורסים המפורטים בתקנון המוסד ובידיעון.  

משך לימודים

תכנית הלימודים מתפרשת על פני 3 סמסטרים  ומאפשרת לימודי קיץ. לימודי הערב יתקיימו בין השעות 17:00-22:00 ולימודי יום ו' יתקיימו בין השעות 08:30-13:30.

תכנית לימודים

היקף הלימודים בתוכנית עומד על 48 נקודות זכות.

להלן תכנית הלימודים:
לימודי השלמה: יתקיימו כ- 8 שבועות לפני תחילת הסמסטר ומיועדים לסטודנטים שלא למדו, במהלך לימודי התואר הראשון את הקורסים הבאים בהיקף של 12 נ"ז:
  •          יסודות הכלכלה
  •          התנהגות ארגונית
  •          יסודות השיווק
  •          יסודות המימון
בנוסף, במהלך לימודי ההשלמה תתבצע השלמה לסטודנטים חסרי רקע בסטטיסטיקה, מתמטיקה ויישומי מחשב וכתיבה אקדמית (ללא נ"ז).

תכנית הלימודים מאפשרת לסטודנטים ללמוד ולהתמחות בניהול סיכונים באופן אינטגרטיבי תוך שהיא משלבת בצורה מיטבית בין הכלים התיאורטיים האקדמיים לבין הפרקטיקה בעולם העסקי כפי שמקובל כיום ובסטנדרט הגבוה ביותר. התכנית שמה דגש על פיתוח יכולת טיפול בסיכונים ב- 4 מימדים קריטיים, המאפשרים ניהול איכותי של סיכונים בכל פירמה: זיהוי כלל הסיכונים האירגוניים,הערכה וכימות של הסיכונים, ניטור סיכונים ובקרה, ניהול הסיכונים על בסיס שוטף כולל חשיפה וגידור.

קורסי חובה בהתמחות במימון: השקעות, ניהול פיננסי, אופציות וחוזים עתידיים, מימון בינלאומי.

קורסים בניהול סיכונים:  ניהול סיכונים בבנקאות- התלמידים בקורס ילמדו את נבכיה של הבנקאות, והסיכונים עמם היא מתמודדת- סיכוני אשראי ואחרים.

ניהול סיכונים בביטוח ומוסדות פיננסיים אחרים- התלמידים בקורס ילמדו את המודלים השונים המשמשים למדידה הערכה וגידור של סיכוני שוק ואחרים המאפיינים את חברות הביטוח והמוסדות הפיננסיים.

ניהול סיכונים כולל- הלכה למעשה- התלמידים בקורס ילמדו איך מנהלים באופן מיטבי ויעיל את שלל הסיכונים בתאגיד. באמצעות הכלים שילמדו, ינתחו המשתתפים תהליכי ניהול סיכונים בתאגידים שונים. 

תעודה

למסיימי התכנית שיעמדו בכל הדרישות, יוענק תואר שני במנהל עסקים MBA בהתמחות מימון תת התמחות ניהול סיכונים מטעם המרכז ללימודים אקדמיים.
תחומי לימוד נוספים בהמרכז ללימודים אקדמיים