מכללת ספיר

לימודי הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים

מכללת ספיר

לימודי הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים

בואו לקרוא פרטים נוספים על בית הספר להנדסאים במכללת ספיר המציע לימודי הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים.

הלימודים מתקיימים בנגב המערבי, סמוך לשדרות.

מידע כללי

לימודי אדריכלות ועיצוב פנים משלבים יצירה אומנותית ומקצועית עם עשייה פרגמטית ושימושית ומעניקה מקצוע חיוני, נדרש ומפרנס.

תכנית הלימודים פותחה מתוך הכרת סביבת התכנון העכשווית ומגמותיה העתידיות. התכנית מכשירה מתכננים מקצועיים ומשכילים, שיוכלו ליצור ולהשתלב בענף כמתכננים עצמאיים או במסגרות העבודה הרבות הקיימות במשק. במידה ובחרו בתכנית ההשלמה לתואר ראשון בתרבות, יוכלו הסטודנטים להמשיך ללימודי תואר שני במגוון תחומים.

תלמידי המגמה יכירו את מגמות התכנון האדריכלי ועיצוב הפנים העכשוויים בארץ ובעולם, ירכשו מיומנויות תכנון ויצירה ; וידע רב בנושאי טכנולגיות ושיטות בניה, תשתיות, ומקצועות רקע נדרשים.

תלמידי המגמה להנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים במכללת ספיר לומדים לפתח גישה תכנון מקורית ועצמאית ומגיעים להישגים מקצועיים יוצאי דופן בהצלחתם ומבוקשים מאוד במשק.

הלימודים כוללים שימוש בכיתות סטודיו ייעודיות ובמעבדות מחשבים עדכניות וחדשניות.

תנאי קבלה

על המועמדים ללימודים לעמוד באחת מבין האפשרויות הבאות:
1. ציון עובר (55 ומעלה) בבחינות הבגרות במקצועות הבאים:
 •   מתמטיקה - ברמה של 3 יחידות לפחות. יתקבל גם ציון סופי 50 ברמה של 4 או 5 יחידות בגרות.
 •   אנגלית - ברמה של 3 יחידות לפחות. יתקבל גם ציון סופי 50 ברמה של 4 או 5 יחידות בגרות.
 •   מקצועות העברית (אחד מהבאים: חיבור, ספרות, לשון או הבעה) - ברמה של 2 יחידות בגרות לפחות.  
 •   יתקבלו  גם שני מקצועות ברמה של 1 יחידה כל אחד.
2. תעודת בגרות מלאה

3. אישור על סיום לימודים ועמידה בדרישות מכינה ללימודים לתואר אקדמי באוניברסיטה או במכללה אקדמית למעט מכינה ייעודית ללימודים בתחום החינוך הגופני, מוסיקה, אומנות וכדומה), או מכינה 30+ (*) או מכינה אקדמית לעולים, המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה, והמהווה אישור קבלה ללימודים גבוהים באותו מוסד.
  זאת בכפוף לתנאים הבאים:
 • באישור יצויין שהסטודנט עמד בכל דרישות המכינה.
 • המקצועות שנלמדו במכינה היו בין היתר מתמטיקה, אנגלית, הבעה בעברית (**).
 • היקף השעות המינימאלי במקצועות שלעיל יהיו:
א. מתמטיקה - 200 שעות לימוד.
ב. אנגלית - 200 שעות לימוד.
ג. הבעה בעברית - 100 שעות לימוד.
- ניתן ציון של 55 לפחות במקצועות שלעיל. (*)  לאישור על סיום מכינה 30+ יידרש לצרף אישור על סיום 12 שנות לימוד ממוסד חינוכי בארץ או אישור ממשרד החינוך על השכלה שוות ערך ל-12 שנות לימוד.
 (**) במקרים בהם נלמד מקצוע אוריינות אקדמית ולא הבעה בעברית יידרש לצרף תוכנית לימודים לבדיקת מה"ט.
 - מועמד שיתחיל את הלימודים במכללה בגיל 35 ומעלה יהיה פטור מתנאי הקבלה ויידרש להציג אישור על 12 שנות לימוד ממוסד חינוכי מוכר בארץ כתנאי קבלה. החרגות לתנאי קבלה
כסטודנט מן המניין
1. על-סמך לימודים בארץ
 • תעודת גמר על סיום מכינה טכנולוגית, חתומה על ידי הגורם המוסמך במה"ט.
 • אישור מה"ט על ציון סופי עובר (55 ומעלה), בבחינות גמר ממלכתיות שהתקיימו על ידי מה"ט למכינה טכנולוגית בכל אחד משלושת המקצועות מתמטיקה, אנגלית ועברית.
 • שילוב של אישור ממשרד החינוך על ציון בגרות (55 ומעלה) בחלק מהמקצועות המצוינים בסעיף ב' לעיל, ואישור מה"ט על ציון סופי (55 ומעלה) בבחינות גמר ממלכתיות במכינה טכנולוגית במקצועות האחרים הנדרשים כתנאי קבלה (מתמטיקה אנגלית או עברית).
 • דיפלומה של טכנאי מוסמך, חתומה על ידי הגורמים המוסמכים במה"ט או במשרד החינוך.
 • תואר ראשון B.A. או יותר, ממכללה אקדמית או אוניברסיטה, המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
2. על-סמך לימודים בחו"ל - אחד מהתנאים הבאים:
 • אישור מהיחידה לאישורי השכלה תיכונית במשרד החינוך, על הצגת מסמכי השכלה שוות ערך לבגרות.
 • אישור מהיחידה לאישורי השכלה תיכונית במשרד החינוך, על הצגת מסמכי השכלה שוות ערך להשכלה על תיכונית, המאפשרת קבלה ללימודים גבוהים בארץ המוצא.
 • אישור היחידה להערכת תארים במשרד החינוך, על הצגת מסמכי השכלה שוות ערך לתואר ראשון לפחות.
כסטודנט על תנאי
 • מועמד ללימודים יוכל להתקבל כסטודנט על תנאי רק אם חסר לו ציון סופי עובר (55 ומעלה) באחד ממקצועות הבגרות הנדרשים כתנאי קבלה, כמצוין לעיל. את התנאי יהיה עליו להשלים עד תום השנה הראשונה ללימודיו ולא יאוחר מכך.
 • מועמד ללימודים שלמד במכינה טכנולוגית את כל המקצועות הנדרשים כתנאי קבלה, כמצוין לעיל, יוכל להתקבל כסטודנט על תנאי רק אם חסר לו ציון סופי עובר (55 ומעלה) בבחינת גמר ממלכתית של מה"ט באחד מהמקצועות (או מתמטיקה, או אנגלית, או עברית).
* מועמד אשר אינו עומד בתנאי הקבלה המפורטים יוכל להצטרף לתכנית לצורך השלמתם טרם הגשת המועמדות.


בנוסף לכך, נדרשים המועמדים להציג תיק עבודות, ולעבור מבדק מעשי בעיצוב, ציור ורישום, מבדק ידע כללי בתחום וראיון אישי.

משך הלימודים

הלימודים נמשכים כשנתיים וחצי, 4-5 ימים ארוכים.

הקמפוס האקדמי של מכללת ספיר מציע סביבת לימוד כפרית שלווה ופסטורלית, מתקנים ושרותים נרחבים, ספריה מקצועית ועוד.

סגל התכנית

סגל התכנית כולל אדריכלים ומהנדסים ידועי שם בתחומים רבים, בין היתר בבניה פרטית וציבורית, בבניה ירוקה ואקולוגית בהתאם לערכי הקיימות, בבניה נגישה, בתחיקת הבניה והבטיחות, בבניה חכמה ומתקדמת מבחינה טכנולוגית, תוך דגש על יצירה אדריכלית שימושית מחד אך אומנותית ועכשווית מאידך.

אפשרויות תעסוקה

הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים הנם בעלי זכות חתימה ותכנון אדריכלות הבניין ועיצוב הפנים של מבנים עד 4 קומות (״מבנה פשוט״ כהגדרתו בחוק) דהיינו המסה העיקרית של אפשרויות התכנון האדריכלי ועיצוב הפנים בארץ.

כמו כן, יכולים בוגרי המגמה למלא תפקידי מפתח בתכנון ופיקוח על מגוון רחב של פרויקטים בענף הבניה ולהשתלב במשק כבעלי משרדי תכנון עצמאיים או כעובדים במשרדי תכנון או במוסדות התכנון והרישוי ברחבי הארץ.
תחומי לימוד נוספים בספיר
מרכז קדם אקדמי/ מכינות
המרכז ללימודי חוץ והמשך