היחידה ללימודי חוץ במכללת ספיר

קורס ניהול ופיתוח קהילתי

היחידה ללימודי חוץ במכללת ספיר

קורס ניהול ופיתוח קהילתי

היחידה ללימודי חוץ במכללת ספיר מציעה הכשרת מנהלים בקהילה ופיתוח מנהיגות במרחב הכפרי.

הלימודים נערכים בחסות המשרד לפיתוח הנגב והגליל והרשות לפיתוח הנגב ובשיתוף עם ההסתדרות הציונית העולמית, החטיבה להתיישבות ומעברים - מרכז תעסוקה למגזר הכפרי.


מידע כללי

על מנהל הקהילה מונחת אחריות רבה לפיתוח המערכת הקהילתית בהיבטים ותחומים רבים ויש לו השפעה רחבה ומשמעותית על חברי הקהילה והיישוב.

מיפוי תחומי העיסוק, התפקידים והאתגרים של מנהלי קהילות, מראה כי ישנם מאפיינים משותפים לניהול בקהילה במגזר הכפרי המבחינים אותם ממנהלים במגזרים אחרים.

על אף שחלק מהמשימות ומתהליכי העבודה דומים לתפקידי ניהול אחרים במגזרים ציבוריים או עסקיים, במציאות של ניהול קהילה במגזר הכפרי מגולמים מרכיבים ייחודים ושונים.

ניהול בקהילה הוא אשכול של תחומי תוכן המשלב ידע ומיומנות של מנהל וגישה והבנה מהי קהילה וקהילתיות. מנהל בקהילה נדרש לכישורי ניהול כמו ביצוע מיטבי של משימות והשגת תוצאות, לצד כישורי מנהיגות כמו גיוס ורתימה של קהילה לאור חזון ויעוד, כל זאת בסביבה ארגונית ומגזרית ייחודית.

המציאות הייחודית בה פועלים מנהלי קהילה במגזר הכפרי כוללת ניהול משתף ודמוקרטי, הפעלת צוותים ופעילויות מבוססות מתנדבים, תהליכי שינוי והתאמה במרכיבים רבים, בעלי עניין רבים המחייבים ניהול שותפויות, גישור, קשיי מדידה והערכה, זיהוי פערים ואבחון צרכים בקהילה ועוד.

החזון והמטרות האסטרטגיות של ארגונים קהילתיים שונים מהותית מארגונים במגזרים אחרים, שוני הנובע הן מתפיסות העולם והמטרות החברתיות שמניעות קהילות, הן מהמבנה המשפטי ארגוני ציבורי שלהן והן ממאפיינים שקשורים במשאב וההון האנושי בקהילות.

לאור ההבנה והמודעות לייחודיות שבניהול קהילות במגזר הכפרי, נבנה קורס זה לפיתוח מנהלים בקהילות במגזר הכפרי, הכשרה שמטרתה לפתח מודעות, תפיסה וכלים יישומיים לקידום מנהלי קהילות ופיתוח עתודה ניהולית.

על בסיס תהליך של אבחון וניתוח מרכיבי תפקיד מנהלי קהילה במגזר הכפרי, אופיינו תחומי ליבה, משימות מרכזיות, ממשקים וזיקות ומופו שישה תחומי תוכן עיקריים שגובשו לאשכולות לימוד המרכיבות את סילבוס הקורס.

תנאי קבלה וקהל יעד

מנהלי קהילה, מזכירי ישובים, ראשי וחברי וועדים מקומיים ומזכירויות, רכזי צמיחה דמוגרפית, רכזי משאבי אנוש, עתודה ניהולית, פעילים חברתיים, מנהלים במגזר השלישי ובמועצות אזוריות, סטודנטים שנה ב' ו ג' הלומדים B.A במנהל ומדיניות ציבורית הרואים עצמם משתלבים בניהול חברתי/קהילתי.

הקורס מוכר ב - 4 נק"ז לתואר ראשון במחלקה למנהל ומדיניות ציבורית.

המועמדים יגישו מועמדתם ללימודים באמצעות טופס רישום וקורות חיים ואלה יוזמנו לועדת קבלה אשר תנוהל על ידי מנהלי התוכנית. המכללה תאשר קבלת מועמדים על פי המלצות ועדת הקבלה.

משך הלימודים

150 שעות אקדמיות (30 מפגשים) יום לימוד: יום ד'
שעות לימוד 15:00- 19:15 (5 שעות אקדמיות)
תאריך פתיחה: 07/03/2018
תאריך סיום משוער: 01/2019

נושאי הלימוד

מתוך הבנה, שניהול בקהילה מחייב ראיה מערכתית, רב תחומית, ידע ייחודי ויכולות מגוונות, התוכנית מתבססת על 6 אשכולות לימוד. כל אשכול מהווה בסיס תשתיתי לעבודת מנהל קהילה, המאפשר להרחיב את רפרטואר הכלים והידע הדרוש כדי להתמודד בהצלחה עם אתגרי ניהול קהילה במרחב הכפרי.
  • אשכול מבוא לניהול ומנהיגות
  • אשכול קהילה, קהילתיות ובינוי קהילתי
  • אשכול צמיחה דמוגראפית – קליטה והרחבה
  • אשכול המבנה הארגוני והבסיס המשפטי של הישוב
  • אשכול תכנון וניהול תקציב
  • אשכול גישור קהילתי
תחומי לימוד נוספים בספיר
מרכז קדם אקדמי/ מכינות
המרכז ללימודי חוץ והמשך