המכללה האקדמית ספיר

תואר ראשון בעבודה סוציאלית

המכללה האקדמית ספיר

תואר ראשון בעבודה סוציאלית

המכללה האקדמית ספיר מזמינה את המעוניינים לעסוק בעבודה סוציאלית ובתחומים שכנים המעריכים השכלה אקדמית בתחום להשתלב בלימודי תואר ראשון בעבודה סוציאלית איכותיים וברמה גבוהה.

מכללת ספיר נמצאת בנגב המערבי בסמוך לשדרות.

הלימודים בשכר לימוד אוניברסיטאי.

מידע כללי

עובדים סוציאלים עובדים עם הקהילה ומסייעים לתושבי הסביבה בה הם משתלבים להתמודד עם בעיות שונות ומגוונות. הלימודים במכללת ספיר, למרבה הצער, מזמנים כבר במהלכם חשיפה, התמודדות וטיפול בקהילה שחבריה מתמודדים עם קשיים רבים, ביניהם, טראומה ופוסט-טראומה, אובדן ושכול, בעיות סוציו אקונומיות, עבודה סוציאלית בקהילות קטנות, שיקום ועבודה סוציאלית בינלאומית ועוד. כל זאת חושף את הסטודנטים כבר בשלב הלימודים להתנסות בשטח - הסטודנטים זוכים, לצד לימודי תיאוריה, גם להכשרה מקצועית בשדה בשירותי הרווחה ביישובים באזור במהלך כל שנות הלימודים, וזוכים למפגשים אותנטיים עם אוכלוסיות יעד ולהיות מעורבים בפרויקטים חדשניים בארץ ובמדינות מתפתחות בעולם, תוך שימוש בשיטות התערבות מגוונות בתחום העבודה הסוציאלית.


תנאי קבלה

אפשרות א' - פסיכומטרי 
 1. ציון פסיכומטרי - 580 ומעלה
 2. בגרות מלאה בציון ממוצע 85 ומעלה או תעודה אחרת שוות ערך המאושרת על ידי משרד החינוך והמל"ג
 3. 4 יח"ל באנגלית בציון 75 ומעלה
 4. ציון מבחן אמי"ר 185 לפחות או ציון 85 לפחות בחלק האנגלית בפסיכומטרי
 5. מומלץ מעל גיל 20 עד ה-31 לדצמבר בשנה הקלנדרית התואמת לשנה א' של הסטודנט בתוכנית.
 6. ראיון קבלה קבוצתי / אישי - במהלכו תבחן בשלות רגשית ואישית.
אפשרות ב' - בגרות 
 1. תעודת בגרות מלאה בציון ממוצע 98 ומעלה או תעודה אחרת שוות ערך המאושרת על ידי משרד  החינוך והמל"ג
 2.  4 יח"ל באנגלית בציון 75 ומעלה
 3.  4 יח"ל במתמטיקה בציון 80 ומעלה *
 4. ציון מבחן אמי"ר 185 לפחות או ציון 85 לפחות בחלק האנגלית בפסיכומטרי
 5. מומלץ מעל גיל 20 עד ה-31 לדצמבר בשנה הקלנדרית התואמת לשנה א' של הסטודנט בתוכנית.
 6. ראיון קבלה קבוצתי / אישי - במהלכו תבחן בשלות רגשית ואישית.
* כל מועמד המתקבל ללימודים על סמך ממוצע בגרות (אפשרות ב') ולמד 3 יחידות מתמטיקה או 4 יחידות מתמטיקה בציון פחות מ-80 - חייב ללמוד קורס הכנה לסטטיסטיקה / מתמטיקה ולסיימו בציון 65 לפחות. הקורס יתקיים במהלך חודשי הקיץ (יולי - ספטמבר).
מועמדים אשר נתוני הקבלה שלהם יחייבו אותם ללמוד בקורס השלמה זה, חייבים להירשם ללימודים בבית הספר לא יאוחר מ 1/7 הסמוך לשנת הלימודים  הרלוונטית.
מועמדים אשר נתוני הקבלה שלהם יחייבו אותם ללמוד בקורס השלמה זה, יהיו מחויבים לגשת לבחינה במועד א'. מועמד שלא ייגש לבחינה במועד א' לא יהיה זכאי למועד ב'. אפשרות ג' - מכינות
מכינת רוח וחברה
 1. סיום מכינה בממוצע 98 ומעלה 
 2. אנגלית בציון 75 ומעלה 
 3. מתמטיקה / סטטיסטיקה בציון 80 ומעלה 
 4. ציון מבחן אמי"ר 185 לפחות או ציון 85 לפחות בחלק האנגלית בפסיכומטרי 
 5. מומלץ מעל גיל 20 עד ה-31 לדצמבר בשנה הקלנדרית התואמת לשנה א' של הסטודנט בתוכנית.
 6. ראיון קבלה קבוצתי / אישי - במהלכו תבחן בשלות רגשית ואישית.
מכינת 30+
 1. סיום מכינה בממוצע 98 ומעלה
 2. אנגלית בציון 75 ומעלה
 3. מתמטיקה / סטטיסטיקה בציון 80 ומעלה**
 4. ציון מבחן אמי"ר 185 לפחות או ציון 85 לפחות בחלק האנגלית בפסיכומטרי
 5. ראיון קבלה קבוצתי / אישי - במהלכו תבחן בשלות רגשית ואישית.
 • ** בוגרי מכינות 30+ ידרשו להשלים קורס סטטיסטיקה/ מתמטיקה  במהלך תקופת יולי-אוגוסט. מועמדים אשר נתוני הקבלה שלהם יחייבו אותם ללמוד בקורס השלמה זה, מחויבים לגשת לבחינה במועד א'. מועמד שלא ייגש לבחינה במועד א' לא יהיה זכאי למועד ב'
 • רשאים להגיש את מועמדותם רק בוגרי מכינות שסיימו את לימודיהם עד חודש מאי של השנה האקדמית הקודמת לשנה האקדמית בה מבקש הסטודנט להתחיל את לימודים בתוכנית
 • יש לבדוק את תוקף המכינות על פי תנאי המנהל האקדמי
אפשרות ד' - מסיימי שנה א' (תכנית מלאה) ממוסד אקדמי  מוכר
 1. מועמדים אשר סיימו שנה א' מלאה (לפחות 35 נק"ז) בלימודי תואר ראשון במדעי הרוח והחברה, בעלי ממוצע 85 ומעלה.
 2. אנגלית - פטור או ציון מבחן אמי"ר 185 לפחות או ציון 85 לפחות בחלק האנגלית בפסיכומטרי
 3. מומלץ מעל גיל 20 עד ה-31 לדצמבר בשנה הקלנדרית התואמת לשנה א' של הסטודנט בתוכנית.
 4. ראיון קבלה קבוצתי / אישי - במהלכו תבחן בשלות רגשית ואישית.
אפשרות ה' - תכנית שער לאקדמיה עו"ס, עבור סטודנטים מהקהילה הבדואית
 1. תעודת בגרות מלאה בממוצע 85
 2. 4 יחידות באנגלית בציון 75 ומעלה
 3. מומלץ מעל גיל 19 עד ה-31 לדצמבר בשנה הקלנדרית התואמת לשנה א' של הסטודנט בתוכנית.
 4. מבחן ידע כללי והבנת הנקרא בעברית
 5. ראיון קבלה קבוצתי / אישי - במהלכו תבחן בשלות רגשית ואישית.
תנאי מעבר משער לאקדמיה עו"ס לשנה א' בבית הספר לעבודה סוציאלית
 •  ממוצע ציונים 85 בקורסי שער לאקדמיה
 • ציון 70 בקורס מבוא לסוציולוגיה ובקורס יסודות בעבודה סוציאלית
אפשרות ו' - תכנית הסבה לאקדמיים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית.

בנוסף לכל תנאי הקבלה הנ"ל נדרשים המועמדים לעבור בהצלחה ראיון קבלה קבוצתי / אישי - במהלכו תבחן בשלות רגשית ואישית.

הלימודים מומלצים לבני 20 ומעלה. 

תכנית הסבה לאקדמאים

תכנית הסבה לעבודה סוציאלית הינה מסלול מקוצר לתואר בוגר בעבודה סוציאלית ( BSW) לבעלי תואר אקדמי. מטרת התכנית הינה להכשיר אקדמאים, בעלי תואר ראשון במדעי החברה, הניהול, התקשורת או משפטים לקראת תואר ראשון בעבודה סוציאלית במסלול מקוצר. התכנית מציבה שלושה יעדים עיקריים בהתאם ליעדי תכנית הבוגר, המקבלים ביטויים בתכנית הלימודים:
 1. חינוך והכשרה לעבודה סוציאלית באמצעות הטמעת הידע התיאורטי והניסיון המעשי
 2. חינוך למעורבות חברתית וקהילתית
 3. חינוך ליצירת ידע בסיסי ויישומי באמצעות הכשרה בשדה בשילוב מחקר ותיאוריה כאחד.

משך הלימודים

משך הלימודים - 3 שנים.
תחומי לימוד נוספים בספיר
מרכז קדם אקדמי/ מכינות
המרכז ללימודי חוץ והמשך