מכללת ספיר היחידה ללימודי חוץ

קורס ללימודי הכשרת דירקטורים

מכללת ספיר היחידה ללימודי חוץ

קורס ללימודי הכשרת דירקטורים

קורס דירקטורים מוכר על ידי איגוד הדירקטורים בישראל ולבוגריו אשר יעמדו בתנאים, תינתן הנחה בדמי החברות השנתיים ויהנו מהשתתפות בימי עיון וכנסים, Net Working, מרכז השמה לדירקטורים, ייצוג וכו'.

הקורס להכשרת דירקטורים מתקיים תחת פיקוח אקדמי של המחלקה ללימודי מנהל ומדיניות ציבורית במכללה האקדמית ספיר ומוכר ל-3 נק"ז לצורך צבירה אקדמית במחלקה.

*בכפוף לתקנון.

מידע כללי

מקורן של סמכויות הדירקטוריון הוא בחוק החברות ובתקנות החברה הספציפית בה פועל הדירקטוריון. הדירקטוריון הוא שמתווה את מדיניות החברה/העמותה, והוא מפקח כאמור על ביצועי המנכ"ל. כל החלטה או פעולה של חבר דירקטוריון חייבת להיות באופן ישיר פרי ידע מקצועי, שיקול דעת וכל זאת תוך הקפדה על טוהר המידות והימנעות מניגוד עניינים. הדירקטורים בעבודתם נדרשים לידע רחב ולהבנה מעמיקה בעולם העסקים, הכלכלה, המשפט והחשבונאות, כדי שיוכלו לקבל החלטות המבוססות על מיומנויות גבוהות ושיקולים מקצועיים לצד דרישות רגולטוריות חדשות.   במסגרת הקורס יוצג ידע עדכני הנוגע להיבטים משפטיים, חשבונאים, הפיננסים והניהוליים בעבודת הדירקטוריון. בנוסף נתנו כלים יישומיים מעולם התוכן של חברות ותאגידים.

התכנים יועברו על ידי מרצים בעל ידע, ניסיון ביצועי מוכח ורקע אקדמי.

מטרות הקורס

 1. להקנות למועמדים ידע שיאפשר להם לכהן כדירקטורים בחברה ציבורית / עמותת / אגודות.
 2. הקניית ידע מגוון וכלי עבודה שהתפתחו בשנים האחרונות לעבודה של דירקטורים כחבר דירקטוריון, תוך מתן דגש על הכשרתו ולצרכי עבודתו הספציפית.

קהל יעד ותנאי קבלה

 • דירקטורים מכהנים, מנהלים או בעלי תפקידים המעוניינים לכהן כדירקטורים, מזכירי חברות/יישובים, וכל גורם המעורב או עתיד להיות מעורב בעבודת הדירקטוריון וועדותיו בחברות/תאגידים/אגודות ועמותות.
 • סטודנטים שנה ג' הלומדים B.A  במנהל ומדיניות ציבורית בעלי ממוצע ציונים 80.
 • סטודנטים הלומדים M.A  במנהל ומדיניות ציבורית.
 • קבלת מועמדים אשר אינם עומדים באחד התנאים מותנית בריאיון אישי.

משך הלימודים

היקף לימודים: 68 שעות לימוד אקדמיות.13 מפגשי לימוד. יום לימוד בשבוע- יום ג' שעות הלימוד -17:00-21:00 (5 שעות לימוד אקדמיות) תאריך פתיחה: 27/02/2018 תאריך סיום משוער: 19/06/2018

נושאי הלימוד

באשכול המשפטי
 • ירכוש המשתתף הבנת המבנים התאגידיים (הארגוני והמשפטי) של חברות, אגודות, רשויות ועמותות, ואת מארג השליטה והכרת מסמכי ההתאגדות של החברה; תקנון ומבנה התקנון, תזכיר ועוד.
 • חוקים, נוהלים ותקנות המסדירים את עבודת האירגונים ופעילות מנגנוני הניהול , ובכללם ההנהלה, הדירקטוריון והאסיפה הכללית.
באשכול הפיננסי-אסטרטגי 
 • ירכוש המשתתף ידע לשם ניתוח הסביבה העסקית ,שוק ההון, רשות ניירות הערך והבורסה, קריאת מסמכים שונים הקשורים לנושא; דוחות כספיים תשקיף, חומר מקצועי הקשור לתחום העסקי בו פועלת החברה, תוכנית עסקית, קטלוגים ועוד.
 • הבנת שיטת הבקרה הפנימית – לצורך הכרת מערכת הבקרה הפנימית וקריאת דו"חות ביקורת - פנים 
 • התווית מדיניות החברה - קביעת האסטרטגיה והמדיניות העסקית והחברתית .
 • קביעת תוכניות עבודה, ודרכי המימון הפיננסי , ניהול סיכונים וקביעת סדרי עדיפויות.
באשכול הניהולי-התנהגותי
 • ירכוש המשתתף ידע ומיומנות ביחסי הגומלין בין הארגון לבין מעגלי השפעה חיצוניים.
 • עקרונות ניהול סיכונים, גידור הסיכונים (ביטוח למשל).
 • תקשורת, מדיה  וטיפול במשברים.
 • קיימות תאגידית, איכות סביבה ואחריות לקהילה.
תחומי לימוד נוספים בספיר
מרכז קדם אקדמי/ מכינות
המרכז ללימודי חוץ והמשך