המכללה האקדמית ספיר

תואר ראשון במשפטים

המכללה האקדמית ספיר

תואר ראשון במשפטים


המכללה האקדמית ספיר מציעה מסלול לימודים ייחודי לתואר ראשון במשפטים.

הלימודים מתקיימים גם במסלול ערב.

מכללת ספיר נמצאת בנגב המערבי בסמוך לשדרות.

הלימודים בשכר לימוד אוניברסיטאי.

מידע כללי

מסלול לימודי תואר במשפטים בספיר נועד להעניק לבוגריו תואר ראשון במשפטים LLB ולעצב משפטנים ועורכי דין המצוידים בכלים שיקנו להם הצלחה בדרכם המקצועית. מסלול הלימודים משלב בין השכלה משפטית רחבה לבין התנסות מעשית מגוונת, מאפשר היכרות רבת רבדים עם מערכת המשפט הישראלית על כל היבטיה. שילוב זה הוא הבסיס לצמיחת משפטנים מצוינים, העשויים להוות חלק ממנהיגות מובילה, בנגב בפרט ובארץ בכלל. התמחות במשפטים במכללת ספיר פורשת בפני הסטודנטים אופקים רחבים של ידע והתנסות, תורמת להעצמתם האישית ולעיצובם כמשפטנים בעלי נכונות ורגישות לתרום בתחומי זכויות האדם והפרט ולפיתוח תרבות המושתתת על ערכי הצדק והמוסר בתחומי הממשל, הכלכלה, הרווחה, הבריאות ועוד.

תנאי קבלה

 תנאי קבלה לתוכנית במסלול הקבלה הרגיל
• תעודת בגרות מלאה בציון ממוצע 85 ומעלה. 
• 4 יח"ל באנגלית בציון 70 ומעלה. 
• ציון מבחן פסיכומטרי 600 ומעלה. 
• ציון מבחן אמי"ר 185 ומעלה או ציון 85 ומעלה בחלק האנגלית בפסיכומטרי.   תנאי קבלה לפי ציון משוקלל של ממוצע בגרות וציון פסיכומטרי – קבלה מותנית בראיון • ציון משוקלל של ממוצע הבגרות וציון הפסיכומטרי 87.5 ומעלה. חישוב הציון ייעשה לפי הנוסחה הבאה: (0.075 x ציון פסיכומטרי)  + (0.5x ממוצע בגרויות)
• 4 יח"ל בבגרות באנגלית בציון 70 ומעלה.
• ציון מבחן אמי"ר 185 ומעלה או ציון 85 ומעלה בחלק האנגלית בפסיכומטרי.   תנאי קבלה לבעלי תואר אקדמי – קבלה מותנית בראיון
• ציון ממוצע 75 ומעלה בתואר אקדמי במקצועות הריאליים המוכר ע"י המל"ג, או ממוצע 80 ומעלה בתואר אקדמי במקצועות הרוח והחברה המוכר ע"י המל"ג.
• אנגלית אקדמית ברמת פטור. 
• ציון מבחן פסיכומטרי 600 ומעלה - יתרון. כל מועמד/ת יידרש לצרף במעמד ההרשמה מכתב פנייה לוועדת הקבלה + אישורי השכלה  תנאי קבלה לבוגרי מכינות – קבלה מותנית בראיון
• סיום מכינה קדם-אקדמית בממוצע ציונים 85 ומעלה (בוגרי מכינת +30 נדרשים להציג ממוצע של 90 ומעלה). 
• ציון מבחן פסיכומטרי 600 ומעלה. 
• ציון מבחן אמי"ר 185 ומעלה או ציון 85 ומעלה בחלק האנגלית בפסיכומטרי.


הטיפול בחריגים יתקיים במהלך חודש יוני.

היקף הלימוד ומסלולים

מסלול בוקר מספר סמסטרים: 7
משך לימודים: 3.5. שנים
מספר ימי לימוד בשבוע: שלושה ימים מסלול ערב מספר סמסטרים: 11-12 (כולל סמסטר קיץ)
משך לימודים: 4 שנים
מספר ימי לימוד בשבוע: 1.5-2 ימים

לימודים במסלול ערב

תקופת לימודים: 4 שנים כולל סמסטרי קיץ.
  • הלימודים יתקיימו בין השעות 22:00-15:00 ובימי שישי בין השעות 14:00-08:00.
  • הלימודים מותאמים במיוחד לאנשים עובדים ולבעלי תארים קודמים.
  • יתכן שסטודנטים יידרשו ללמוד חלק מקורסי הבחירה וקורסי אנגלית במועדים נוספים, לעיתים בשעות הבוקר.
  • שכר לימוד אוניברסיטאי.
א. תנאי קבלה לחסרי תואר אקדמי:
  • תעודת בגרות מלאה בציון ממוצע 85 ומעלה
  • 4 יח"ל באנגלית בציון 70 ומעלה
  • ציון מבחן פסיכומטרי 600 ומעלה
  • ציון מבחן אמי"ר 185 ומעלה או ציון 85 ומעלה בחלק האנגלית בפסיכומטרי
ב. תנאי קבלה לפי ציון משוקלל של ממוצע בגרות וציון פסיכומטרי קבלה מותנית בראיון • ציון משוקלל של ממוצע הבגרות וציון הפסיכומטרי 87.5 ומעלה, חישוב הציון ייעשה לפי הנוסחה הבאה: (0.075 x ציון פסיכומטרי)  + (0.5 x ממוצע בגרויות) • 4 יח"ל בבגרות באנגלית בציון 70 ומעלה. 
• ציון מבחן אמי"ר 185 ומעלה או ציון 85 ומעלה בחלק האנגלית בפסיכומטרי.  ג. תנאי קבלה לבעלי תואר אקדמי - קבלה מותנית בראיון
תחומי לימוד נוספים בספיר
מרכז קדם אקדמי/ מכינות
המרכז ללימודי חוץ והמשך