המכללה האקדמית ספיר

לימודי הנדסאי חשמל

המכללה האקדמית ספיר

לימודי הנדסאי חשמל

המרכז הטכנולוגי להנדסאים של המכללה האקדמית ספיר מציע לימודי הנדסאי חשמל, המקנים לבוגריהם את מיטב הידע, הכלים והמיומנויות בתחום. 

הלימודים מתקיימים במכללת ספיר - בנגב המערבי, סמוך לשדרות. 

מידע כללי

לימודי הנדסאי חשמל במכללה האקדמית ספיר מציעים לכם תכנית לימודים מעמיקה, מקיפה ואיכותית במיוחד בתחום מבוקש זה. הלימודים, המשלבים בין הפן התיאורטי לפן המעשי-יישומי (לרבות עבודה במעבדות מתקדמות) יקנו לכם את מיטב הידע והכלים בתחום. 

בוגרים בעלי דיפלומה יוכלו לקבל רישיון חשמלאי מוסמך, בכפוף לתקנות משרד העבודה.

תנאי קבלה

על מנת להתקבל ללימודים, נדרשים המועמדים לעמוד באחת מן הדרישות הבאות:
1. ציון עובר (55 ומעלה) בבחינות הבגרות במקצועות הבאים:
 •   מתמטיקה - ברמה של 3 יחידות לפחות. יתקבל גם ציון סופי 50 ברמה של 4 או 5 יחידות בגרות.
 •   אנגלית - ברמה של 3 יחידות לפחות. יתקבל גם ציון סופי 50 ברמה של 4 או 5 יחידות בגרות.
 •   מקצועות העברית (אחד מהבאים: חיבור, ספרות, לשון או הבעה) - ברמה של 2 יחידות בגרות לפחות.  
 •   יתקבלו  גם שני מקצועות ברמה של 1 יחידה כל אחד.
2. תעודת בגרות מלאה.

3. אישור על סיום לימודים ועמידה בדרישות מכינה ללימודים לתואר אקדמי באוניברסיטה או במכללה אקדמית (למעט מכינה ייעודית ללימודים בתחום החינוך הגופני, מוסיקה, אומנות וכדומה), או מכינה 30+ (*) או מכינה אקדמית לעולים, המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה, והמהווה אישור קבלה ללימודים גבוהים באותו מוסד.
זאת בכפוף לתנאים הבאים:
 • באישור יצויין שהסטודנט עמד בכל דרישות המכינה.
 • המקצועות שנלמדו במכינה היו בין היתר מתמטיקה, אנגלית, הבעה בעברית (**).
 • היקף השעות המינימאלי במקצועות שלעיל יהיו:
א. מתמטיקה - 200 שעות לימוד.
ב. אנגלית - 200 שעות לימוד.
ג. הבעה בעברית - 100 שעות לימוד.
- ניתן ציון של 55 לפחות במקצועות שלעיל.
(*)  לאישור על סיום מכינה 30+ יידרש לצרף אישור על סיום 12 שנות לימוד ממוסד חינוכי בארץ או אישור ממשרד החינוך על השכלה שוות ערך ל-12 שנות לימוד.
 (**) במקרים בהם נלמד מקצוע אוריינות אקדמית ולא הבעה בעברית יידרש לצרף תוכנית לימודים לבדיקת מה"ט.
 - מועמד שיתחיל את הלימודים במכללה בגיל 35 ומעלה יהיה פטור מתנאי הקבלה ויידרש להציג אישור על 12 שנות לימוד ממוסד חינוכי מוכר בארץ כתנאי קבלה. החרגות לתנאי קבלה
כסטודנט מן המניין
1. על-סמך לימודים בארץ
 • תעודת גמר על סיום מכינה טכנולוגית, חתומה על ידי הגורם המוסמך במה"ט.
 • אישור מה"ט על ציון סופי עובר (55 ומעלה), בבחינות גמר ממלכתיות שהתקיימו על ידי מה"ט למכינה טכנולוגית בכל אחד משלושת המקצועות מתמטיקה, אנגלית ועברית.
 • שילוב של אישור ממשרד החינוך על ציון בגרות (55 ומעלה) בחלק מהמקצועות המצוינים בסעיף ב' לעיל, ואישור מה"ט על ציון סופי (55 ומעלה) בבחינות גמר ממלכתיות במכינה טכנולוגית במקצועות האחרים הנדרשים כתנאי קבלה (מתמטיקה אנגלית או עברית).
 • דיפלומה של טכנאי מוסמך, חתומה על ידי הגורמים המוסמכים במה"ט או במשרד החינוך.
 • תואר ראשון B.A. או יותר, ממכללה אקדמית או אוניברסיטה, המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
2. על-סמך לימודים בחו"ל - אחד מהתנאים הבאים
 • אישור מהיחידה לאישורי השכלה תיכונית במשרד החינוך, על הצגת מסמכי השכלה שוות ערך לבגרות.
 • אישור מהיחידה לאישורי השכלה תיכונית במשרד החינוך, על הצגת מסמכי השכלה שוות ערך להשכלה על תיכונית, המאפשרת קבלה ללימודים גבוהים בארץ המוצא.
 • אישור היחידה להערכת תארים במשרד החינוך, על הצגת מסמכי השכלה שוות ערך לתואר ראשון לפחות.
כסטודנט על תנאי
 • מועמד ללימודים יוכל להתקבל כסטודנט על תנאי רק אם חסר לו ציון סופי עובר (55 ומעלה) באחד ממקצועות הבגרות הנדרשים כתנאי קבלה, כמצוין לעיל. את התנאי יהיה עליו להשלים עד תום השנה הראשונה ללימודיו ולא יאוחר מכך.
 • מועמד ללימודים שלמד במכינה טכנולוגית את כל המקצועות הנדרשים כתנאי קבלה, כמצוין לעיל, יוכל להתקבל כסטודנט על תנאי רק אם חסר לו ציון סופי עובר (55 ומעלה) בבחינת גמר ממלכתית של מה"ט באחד מהמקצועות (או מתמטיקה, או אנגלית, או עברית).
* מועמד אשר אינו עומד בתנאי הקבלה המפורטים יוכל להצטרף לתכנית לצורך השלמתם טרם הגשת המועמדות.  תהליך הקבלה
 • לאחר איסוף המידע, יישלח בדואר אישור על קבלת טפסי ההרשמה והמועמד לראיון אישי ומבחן קבלה. תהליך זה בא לבדוק את מידת התאמתו ללימודים במגמה, ותוצאותיו ישוקללו עם ציוני הבגרות או ציוני מכינת קדם הנדסאים לצורך קבלתו למגמה אליה נרשם. במבחן הקבלה יבדקו היכולות המתמטיות של המועמד.
 • מועמד אשר יתקבל למגמה וציון מבחן הקבלה שלו יהיה 85 ומעלה יהיה פטור ממכינת ריענון. מועמד אשר ציון מבחן הקבלה שלו נמוך מ-85 יוזמן למכינת הריענון, שתתקיים בסמוך לתחילת הלימודים (המכינה כרורכה בתשלום). יובהר כי אין צורך להתכונן למבחן הקבלה.

משך לימודים

הלימודים נמשכים שלוש שנים ומתקיימים במסלול ערב - 4 מפגשים בשבוע (3 מפגשים בימי חול בשעות אחה"צ והערב ומפגש נוסף בימי שישי בבוקר). 

תכנית לימודים

בין נושאי הלימוד:
 • מתמטיקה
 • פיזיקה
 • אנגלית טכנית
 • יישומי מחשב
 • תורת החשמל
 • מערכות ספרתיות
 • בקרים ופיקוד
 • מכונות חשמל
 • תורת החשמל והרשת
 • מבוא לאלקטרוניקה
 • המרת אנרגיה
 • מתקני חשמל
 • מערכות הספק
 • בקרים מתוכנתים
 • ועוד. 
תחומי לימוד נוספים בספיר
מרכז קדם אקדמי/ מכינות
המרכז ללימודי חוץ והמשך