מכללת ספיר

תכנית שער לאקדמיה

מכללת ספיר

תכנית שער לאקדמיה

מכללת ספיר מציעה את התכנית "שער לאקדמיה".

תכנית "שער לאקדמיה" הינה תכנית לעידוד מצוינות אקדמית בקרב צעירים בדואים.
מטרת התכנית היא לפצל את שנת הלימודים הראשונה לשנתיים, ובמסגרתה להעשיר ולהעצים את הסטודנטים בקורסים בשפה העברית, האנגלית, הכרת המחשב ותחומים נוספים.

התכנית שנבנתה בספיר , הינה תכנית מעטפת הכוללת ליווי הסטודנט מראשית דרכו האקדמית ולאורך כל תקופת התואר הראשון, באמצעות עזרה ותמיכה במגוון תחומים : אקדמי, כלכלי , חברתי ואישי.
התכנית אושרה על ידי המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב.

מידע כללי

בשנת שער לאקדמיה לומדים הסטודנטים בכיתות של עד 20 סטודנטים לפי אשכולות.
תכנית הלימודים מורכבת משלושה קורסים אקדמיים ( 2 קורסי ליבה של המחלקה המיועדת + קורס בחירה) ומקורסי מעטפת ( עברית, מיומנויות אקדמיות, הכרת המחשב, סמינר העצמה אישית, אנגלית ותגבורים בעברית ובאנגלית).
הלימודים מתקיימים חמישה ימים בשבוע.
לאחר סיום שנת שער לאקדמיה הסטודנט עובר למחלקה וממשיך לקבל ליווי מבחינה אקדמית הן מבחינת תגבורים והן מבחינת חונכויות למשך שנות לימודיו בתואר (שלוש שנים).

*המעבר למחלקה מותנה בעמידה בממוצע הציונים הנדרש.

צעד לפני כולם

תכנית "צעד לפני כולם" הינה תכנית שמטרתה לתת למועמדים הצצה לעולם האקדמיה. התכנית מתקיימת לאורך שישה שבועות בה המועמדים ייחשפו לקורסים האקדמיים , לשפה העברית האקדמית ולאנגלית האקדמית.
כמו כן, למועמדים תהיה הזדמנות להכיר מהי אקדמיה ומה לומדים במחלקות השונות.
במהלך התכנית יכירו המועמדים את הקמפוס של המכללה האקדמית ספיר ואת השירותים השונים.
בסיום התכנית יתקיימו 3 מבחני מיון ל "שער לאקדמיה" :
  • עברית, הבעה והבנה.
  • השפה האנגלית
  • מתמטיקה ( למיועדים למחלקות הנדסה, מדעי המחשב, לוגיסטיקה , ניהול תעשייתי וכלכלה)
לאחר מבחני המיון יוזמנו המועמדים לראיון קבלה במחלקה המבוקשת.
מועמדים שיעמדו בתנאי הקבלה ל"שער לאקדמיה" יתקבלו לתכנית ויחלו את לימודיהם בשנת הלימודים האקדמית תשע"ט
תחומי לימוד נוספים בספיר
מרכז קדם אקדמי/ מכינות
המרכז ללימודי חוץ והמשך