המכללה האקדמית ספיר

מסלול לקראת תעודת הוראה בשיתוף האוניברסיטה הפתוחה

המכללה האקדמית ספיר

מסלול לקראת תעודת הוראה בשיתוף האוניברסיטה הפתוחה

המכללה האקדמית ספיר מציעה מסלול לקראת תעודת הוראה בשיתוף האוניברסיטה הפתוחה. הלימודים יתקיימו בספיר וההכשרה המעשית תעשה בבתי ספר באזור המכללה.
 

מידע כללי

מכללת ספיר תהיה "מוסד מלמד" של האוניברסיטה הפתוחה. הקורסים הרלוונטיים בחטיבות היסטוריה / ספרות / מדע המדינה והחטיבה לחינוך וכן חלק מקורסי היסוד של שנה א' יוכרו על ידי האוניברסיטה הפתוחה, ובוגרי חטיבות אלו יחויבו בתכנית השלמות מצומצמת בלבד (אם בכלל) במהלך לימודיהם לתעודת הוראה.
הלימודים לתעודת ההוראה מטעם האוניברסיטה הפתוחה, כוללים שנה של לימודים עיוניים (במקביל לשנה ג') ושנה של הכשרה מעשית בבית הספר (בשנה רביעית).
הלימודים העיוניים לתעודת ההוראה יתקיימו בימים שבהם לא מתקיימים לימודים במחלקה (ימי ראשון ושני).

תנאי קבלה

קבלה אוטומטית למחלקה
 • תעודת בגרות / מכינת רוח וחברה / מכינת 30 פלוס בממוצע 95 ומעלה
 •  4 יח''ל באנגלית בציון עובר
 • מעל 90 במקצועות ההומניים בתעודת בגרות
מועמדים מעל גיל 30 ללא תעודת בגרות חייבים במכינת 30 פלוס. עמידה בתנאי המכינה מהווה תחליף לתעודת בגרות.* - ציון מעל 95 במכינה מאפשר קבלה אוטומטית תנאי קבלה למחלקה (תהליך קבלה רגיל)
 • תעודת בגרות בממוצע 80 ומעלה
 • 4 יחידות בגרות באנגלית בציון עובר
 • בחינת סיווג בעברית* (הבחינה תתקיים במחלקה בתיאום מועדים מראש)
 • הזמנה לראיון בהתאם לשיקול המחלקה
קבלה על בסיס מכינת רוח וחברה
 • סיום מכינה בממוצע 80 ומעלה
 • אנגלית בציון 75 ומעלה
 • בחינת סווג בעברית* (הבחינה תתקיים במחלקה בתיאום מועדים מראש)
 • הזמנה לראיון בהתאם לשיקול המחלקה
קבלה על בסיס מכינת 30 פלוס
 • סיום מכינה בממוצע 80 ומעלה
 • אנגלית בציון 75 ומעלה
 • בחינת סווג בעברית* (הבחינה תתקיים במחלקה בתיאום מועדים מראש)
 • הזמנה לראיון בהתאם לשיקול המחלקה
תחומי לימוד נוספים בספיר
מרכז קדם אקדמי/ מכינות
המרכז ללימודי חוץ והמשך