המכללה האקדמית ספיר

שנת השלמה בחשבונאות - שנה ד'

המכללה האקדמית ספיר

שנת השלמה בחשבונאות - שנה ד'

המכללה האקדמית ספיר מציעה שנת השלמה בחשבונאות.

התכנית פתוחה לבוגרי כלכלה וחשבונאות של ספיר וגם לבעלי תואר בחשבונאות ממוסדות אחרים להשכלה גבוהה שתכניתם מוכרת על ידי המל"ג ומועצת רואי החשבון.

הלימודים מתקיימים במכללת ספיר, סמוך לשדרות. 

תנאי קבלה

בוגרי המכללה האקדמית ספיר
מתקבלים לתכנית של שנת ההשלמה (שנה ד') כל בוגרי מכללת ספיר ב"כלכלה וחשבונאות" (סטודנטים שסיימו את כל חובותיהם האקדמיות של שנה ג' – ציון עובר בכל המקצועות של שנה ג' בכלכלה וחשבונאות). שנה ד' היא המשך ישיר של שנה ג'. אין דרישה לציוני מינימום לבוגרי מכללת ספיר. יש דרישה לסיום כל חובות הלימודים של שנה ג'. בדרך כלל, אין לדחות את לימודי שנת ההשלמה. יש להתחיל מיד לאחר סיום התואר הראשון. במקרים מיוחדים ניתן לשקול דחייה של שנה אחת בלבד מתום לימודי התואר הראשון. ההחלטה תינתן ע"י וועדת ההוראה של התכנית לחשבונאות. בוגרים ממוסדות אחרים
בוגרי "כלכלה וחשבונאות" ממוסדות אקדמיים אחרים יכולים להגיש בקשה ללמוד את שנת ההשלמה במכללת ספיר. בקשתם תידון ע"י וועדת ההוראה של התכנית בחשבונאות. על מנת להתקבל ללימודי שנת ההשלמה במכללה, יש להציג תעודת בוגר בכלכלה וחשבונאות.

מידע כללי

מטרת שנת ההשלמה בלימודי חשבונאות היא הכנת הסטודנטים לבחינות החיצוניות של מועצת רואי חשבון. הלימודים אינם נחשבים אקדמיים אלא הכנה מעשית הנחוצה לקבלת הסמכה ממועצת רואי החשבון. בנוסף, הסטודנטים נדרשים להתמחות במשך שנתיים תחת פיקוחו והדרכתו של רואה חשבון מוסמך. בוגר התכנית בכלכלה וחשבונאות שעמד בהצלחה בבחינות החיצוניות וסיים את תקופת ההתמחות זכאי לקבל רישיון "רואה חשבון מוסמך", המוענק לו ע"י מועצת רואי חשבון. התכנית פתוחה לבוגרי כלכלה וחשבונאות של ספיר וגם לבעלי תואר בחשבונאות ממוסדות אחרים להשכלה גבוהה שתכניתם מוכרת על ידי המל"ג ומועצת רואי החשבון.

תכנית הלימודים

הלימודים בשנת ההשלמה (שנה ד') בחשבונאות יתקיימו במהלך שלושה סמסטרים רצופים (סמסטר א', סמסטר ב' וסמסטר קיץ). שנת הלימודים תחל במועד הרגיל של פתיחת שנת הלימודים האקדמית.

הלימודים יתרכזו בימים רביעי וחמישי - ימי לימוד מלאים.   הקורסים שילמדו הסטודנטים הם בנושאים הבאים:
  • חשבונאות פיננסית
  • ביקורת חשבונות
  • קורסים שונים בתחום המסים
הקורסים מורכבים משיעור ותרגול.
תחומי לימוד נוספים בספיר
מרכז קדם אקדמי/ מכינות
המרכז ללימודי חוץ והמשך