ClickCease

האקדמית גליל מערבי

תכנית להכשרת אנשי מקצוע בשיטת 12 הצעדים

האקדמית גליל מערבי

תכנית להכשרת אנשי מקצוע בשיטת 12 הצעדים

המכון הגלילי ללימודי המשך ולימודים קליניים של האקדמית גליל מערבי בשיתוף עם הרשות למלחמה בסמים, מציע תכנית ייחודית להכשרת מטפלים לעבודה עם תכנית 12 הצעדים – תכנית לטיפול קבוצתי בהתמכרויות והתנהגויות כפייתיות.

הלימודים מתקיימים בעכו.

מידע כללי

תכנית ייחודית זו של האקדמית גליל מערבי בשיתוף הרשות למלחמה בסמים נועדה להכשיר מטפלים ליישם את שיטת 12 הצעדים בעבודתם המקצועית. התכנית, המשלבת לימודים עיוניים לצד התנסות חווייתית אישית, תקנה למשתתפיה היכרות מעמיקה עם שיטת 12 הצעדים בכללותה, וכן עם כל צעד וצעד המרכיב אותה. בוגרי התכנית יוכשרו להשתמש במרכיבי התכנית, או בתכנית השלמה, בעבודתם הטיפולית והייעוצית, ואף להנחות קבוצות על פי שיטה זו.

משך הלימודים

התכנית כוללת כ-15 מפגשים שבועיים, בני 6 שעות כל אחד (סה"כ 90 שעות).

תכנית הלימודים

בין הנושאים והתכנים המועברים בתכנית: תכנית 12 הצעדים – היסטוריה, מקורות ורקע כללי, היחס בין הקבוצות לעזרה עצמית לבין תכנית הצעדים, שפת התכנית כשפה טיפולית, ארגז הכלים של התכנית וערכיה המיוחדים, היכרות עם הצעד הראשון ותפיסת העולם שלו, מתודות ודרכים ליישום תכנית הצעדים, קבוצה טיפולית ברוח הצעדים, לימוד פרטני של הצעדים, התכנית כפסיכותרפיה מבוססת אמונה, לקיחת אחריות אישית, ועוד נושאי לימוד רבים.

תעודה

למסיימי התכנית שיעמדו בכל הדרישות, תוענק תעודת גמר מטעם היחידה ללימודי חוץ והמשך באקדמית גליל מערבי.
תחומי לימוד נוספים באקדמית גליל מערבי