ClickCease

האקדמית גליל מערבי

קורס הנהלת חשבונות סוג 3

האקדמית גליל מערבי

קורס הנהלת חשבונות סוג 3

האקדמית גליל מערבי מציעה קורס להכשרת מנהלי חשבונות סוג 3. הקורס יקנה לבוגריו את מיטב הידע והכלים הדרושים למנהל חשבונות סוג 3, כך שיוכלו להתקדם, לצמוח ולהתפתח בעולם הנהלת החשבונות ולתרום מאוצר ידיעותיהם למוסדות בהם הם מועסקים.

הקורס הינו בפיקוח משרד הכלכלה.

הלימודים מתקיימים בעכו.

מידע כללי

קורס הכשרת מנהלי חשבונות סוג 3 של היחידה ללימודי חוץ והמשך של האקדמית גליל מערבי מציעה הזדמנות פז למנהלי חשבונות סוג 2 להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם בתחום, ולרכוש לעצמם הסמכה מתקדמת יותר בתחום. צוות ההוראה בקורס, המורכב מאנשי מקצוע ומרצים עתירי ידע ועשירים בניסיון, מלווה את הסטודנטים לכל אורך הקורס והבחינות שבסופו, ומספק לתלמידים חווית לימודים תומכת, מעצימה ומקצועית.

 

תנאי קבלה

הקורס מיועד לבעלי תעודת הנהלת חשבונות סוג 2 מטעם משרד הכלכלה (התמ"ת לשעבר).

משך הלימודים

הקורס כולל כ- 230 שעות לימוד אקדמיות, ומתקיים בין פעם לפעמיים בשבוע.

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים בקורס פותחה על מנת להעניק למשתתפיה את ההכשרה המיטבית לעיסוק מקצועי בתחום. הלימודים כוללים מגוון עשיר של הרצאות פרונטליות מרתקות, תרגולים והתנסויות, כך שבסיום הקורס מצוידים הבוגרים במלוא הידע הדרוש להשתלבות קלה ומהירה בתחום רווחי ומבוקש זה.

בין הנושאים הנלמדים בקורס: שותפויות, פרפורמה, שחזור חשבונות, חברות הנפקת מניות, חברות הנפקה בפרמיה וחילוט, אג"ח הנפקה בפרמיה ובניכיון משותפות לחברה, מרכז וסניפים, יבוא ואשראי קבלנים, ארגון מידע חשבונאי, דינים וחוזים, תאגידים, מס הכנסה, תקציב מדינה ושלטון מקומי, ניירות ערך, תיעוד מסחרי ועוד.

תעודה

בוגרי הקורס אשר יעמדו בכל דרישותיו בהצלחה יהיו זכאים לתעודת מנהל חשבונות סוג 3 מטעם האקדמית גליל מערבי, היחידה ללימודי חוץ ולימודי המשך. בוגרים אשר יעברו בהצלחה את בחינת משרד הכלכלה יהיו זכאים גם לתעודת סיווג מקצועי מטעם משרד הכלכלה.
תחומי לימוד נוספים באקדמית גליל מערבי