ClickCease

האקדמית גליל מערבי

תואר ראשון B.A בלוגיסטיקה

האקדמית גליל מערבי

תואר ראשון B.A בלוגיסטיקה

ניהול לוגיסטי, ניהול מערכות מלאי והפצה של חומרי גלם ומוצרים מוגמרים הפכו בשנים האחרונות לתחומים משפיעים על רווחיות מפעלים וחברות. כתוצאה מכך, ניהול לוגיסטי הינו אחד התחומים המבוקשים ביותר בתעשייה. בזכות ניהול לוגיסטי נכון הצליחו חברות להגיע לרמת מקצועיות גבוהה בתחום הייצור, החיסכון בעלויות והשיווק. המונח "לוגיסטיקה" הינו שם קוד מקביל לשרשרות אספקה (Supply Chains), ניהול ביצועים (Operations Management), ניתוח סיכונים (Risk Analysis) ותורת ההחלטות (Decision Theory). לוגיסטיקה, כמו ניהול שרשרות אספקה או ניהול ביצועים הינו נדבך מרכזי בתהליך של הפיכת מוצר (או שירות) מרעיון גולמי ועד להגעתו לנקודת המכירה לצרכן, תוך שימוש באופטימיזציה כמותית. שיטות אלה נמצאות בראש סדר העדיפויות של יצרני מוצרים לסוגיהם השונים. חלק גדול ממשאבי הארגון מוקדש לתהליכי פיתוח, ייעול שרשרת האספקה והטמעת שיפורים במוצר. 

הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.

הלימודים מתקיימים בעכו.

מידע כללי

התוכנית נועדה להקנות לסטודנטים ידע יישומי בניהול לוגיסטי ובמקביל, להשתלב כאנשי מקצוע כשירים הן במגזר העסקי והן במגזר התעשייתי הציבורי כמנהלים וכיועצים. התוכנית בנויה כך שהיא תקנה לסטודנטים ידע אקדמי ויישומי בניהול מערכים לוגיסטיים בארגונים עסקיים ותעשייתיים פרטיים וציבוריים ותאפשר להם לאייש משרות ניהוליות בתחומי הלוגיסטיקה בדרג התיכון של ארגונים גדולים ומשרות בכירות בארגונים עסקיים/תעשייתיים קטנים.

תנאי קבלה

◄ ממוצע בגרות 85 ומעלה ובחינה פסיכומטרית בציון 520 ומעלה או סיום מכינה קדם אקדמית/ +30 בציון 85 ומעלה וציון פסיכומטרי 520 ומעלה או תעודת סיום תיכון שקולה מחו"ל ובחינה פסיכומטרית בציון 520 ומעלה. ◄ אנגלית: ציון בגרות ב- 4 יח"ל 60 ומעלה. ◄ מתמטיקה: ציון בגרות ב- 4 יח״ל 60 ומעלה. ◄ מועמדים בעלי ניסיון של 3 שנים לפחות בתחומים כלכליים – פיננסיים/ ניסיון ניהולי – יוכלו להגיש מועמדות ללימודי התוכנית ללא עמידה במבחן הפסיכומטרי ומידת התאמתם תיבחן ע"י וועדת קבלה.

משך הלימודים

הלימודים נמשכים 3 שנים.

הלימודים מותאמים גם לאנשים עובדים. במסגרת זו הם יימשכו 9 סמסטרים, כולל סמסטרי קיץ. 3 פעמים בשבוע, לרוב גם בימי שישי.

תכנית הלימודים

בין נושאי הלימוד:
◄ מבוא לסטטיסטיקה
◄ מבוא להסתברות א׳+ב׳
◄ יסודות הכלכלה
◄ יסודות הלוגיסטיקה
◄ מערכות מידע לוגיסטיות
◄ חקר ביצועים א׳+ב׳
◄ ניהול היצור והתפעול
◄ ניהול סיכונים
◄ ניהול שרשרות אספקה ויסודות ניהול הרכש
◄ ניהול פרויקטים
◄ הובלה ושינוע
◄ קורסי בחירה כגון: רכישות ע״י גופים ציבוריים, סוגיות נבחרות בניהול מערכות הפצה וסחר אלקטרוני

אפשרויות תעסוקה

האופי הכמותי של התוכנית יאפשר לבוגרים להשתלב באחד משני מסלולים של המשך:  ◄ המשך אקדמי - מהבחינה האקדמית, האופי הכמותי של התוכנית יקנה לבוגרים בסיס אקדמי איתן להמשך לימודים מתקדמים.

◄ המשך תעסוקתי - מהבחינה היישומית / תעסוקתית, התוכנית מכשירה את הבוגרים להשתלב בתפקידי ניהול מלאי ורכש במפעלים תעשייתיים גדולים ובינוניים.

תעודה

למסיימי התכנית שיעמדו בכל הדרישות, יוענק תואר ראשון B.A בלוגיסטיקה מטעם האקדמית גליל מערבי.

*הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
תחומי לימוד נוספים באקדמית גליל מערבי