ClickCease

האקדמית גליל מערבי

מסלול דו חוגי חשבונאות וכלכלה

האקדמית גליל מערבי

מסלול דו חוגי חשבונאות וכלכלה

האקדמית גליל מערבי מציעה מסלול דו חוגי חשבונאות וכלכלה.

הלימודים מתקיימים בעכו. 

תנאי קבלה

ממוצע בגרות 90 ומעלה ובחינה פסיכומטרית בציון 520 ומעלה; או סיום מכינה קדם אקדמית בממוצע 90 ומעלה ובחינה פסיכומטרית בציון 520 ומעלה; או תעודה שקולה מחו"ל ובחינה פסיכומטרית בציון 520 ומעלה;
  • אנגלית: ציון בגרות ב- 4 יח"ל- 60 ומעלה/מכינה ייעודית באנגלית בציון 60 ומעלה
  • מתמטיקה: ציון בגרות ב- 4 יח"ל- 60 ומעלה/מכינה ייעודית במתמטיקה בציון 70 ומעלה
  • מועמדים בעלי ניסיון רב בתחומים כלכליים-פיננסיים יוכלו להגיש מועמדות ללימודי התכנית ללא עמידה במבחן הפסיכומטרי ומידת התאמתם תיבחן ע"י ועדת קבלה.
  • קבלה באמצעות "אפיק מעבר" של האוניברסיטה הפתוחה: מועמדים שלמדו וסיימו בהצלחה ארבעה קורסים שונים של האוניברסיטה הפתוחה בהיקף נקודות כולל של 20 נקודות ומעלה בממוצע 80 ומעלה. מועמדים שעמדו בתנאים אלו לא יחויבו בתעודתבגרות.

משך הלימודים

משך הלימודים - 3 שנים (9 סמסטרים)

ימי הלימוד: א' 16:00-22:00 ,  ג' 8:00-20:00  , ו' 8:00-14:00
תחומי לימוד נוספים באקדמית גליל מערבי