ClickCease

האקדמית גליל מערבי

מכינה קדם אקדמית סמסטריאלית - מכינת רענון - ייעודית למכללת גליל מערבי

האקדמית גליל מערבי

מכינה קדם אקדמית סמסטריאלית - מכינת רענון - ייעודית למכללת גליל מערבי

האקדמית גליל מערבי מציעה מכינת רענון - לימודי מכינה קדם אקדמית במסלול סמסטריאלי. הלימודים מיועדים למועמדים ללימודים האקדמיים במכללה, זכאי תעודת בגרות בממוצע נמוך מתנאי הקבלה (או עם 7 יחידות בגרות לפחות). 

הלימודים מתקיימים במכללת גליל מערבי בעכו. 

מידע כללי

לימודים קדם אקדמיים במסגרת מכינת רענון באקדמית גליל מערבי מיועדים למועמדים ללימודים אקדמיים במכללה, זכאי תעודת בגרות.

תנאי קבלה

ציון 450 לפחות בבחינת מימ"ד.

משך הלימודים

המכינה נמשכת 4 חודשים - סמסטר אחד.

תכנית הלימודים

אנגלית הבעה עברית מתמטיקה מבוא לסטטיסטיקה מיומנויות למידה משטר במדינת ישראל מבוא למדע וטכנולוגיה
תחומי לימוד נוספים באקדמית גליל מערבי