ClickCease

האקדמית גליל מערבי

מכינת 30+ - לימודים קדם אקדמיים

האקדמית גליל מערבי

מכינת 30+ - לימודים קדם אקדמיים

האקדמית גליל מערבי מציעה במסגרת בית הספר למכינות מגוון רחב של מסלולי לימודים קדם אקדמיים, ובין השאר מציעה מכינת 30+, המיועדת למועמדים בני 30 ומעלה המעוניינים להתקבל ללימודים אקדמיים אך לא עומדים בתנאי הקבלה.

הלימודים מתקיימים במכללת גליל מערבי בעכו.

מידע כללי

מועמדים בני 30+, המעוניינים להתקבל ללימודים אקדמיים אך אינם עומדים בתנאי הקבלה - בין אם בשל מחסור בתעודת בגרות או ציוני בגרות מסוימים ובין אם בשל היעדר ציון פסיכומטרי מספיק - יכולים להשתלב במסגרת מכינת 30+ שמציעה מכללת גליל מערבי. הלימודים במכינה מספקים לסטודנטים הכנה מיטבית להתמודדות ולקבלה ללימודים אקדמיים.

תנאי קבלה

בני 30 +, בוגרי 12 שנות לימוד ומעבר של ראיון קבלה.

תכנית הלימודים

אנגלית, מבוא לסטטיסטיקה, הבעה עברית , מדע וטכנולוגיה / מתמטיקה, משטר מדינת ישראל.

משך הלימודים

הלימודים המכינה נמשכים כסמסטר אחד, והמכינה נפתחת במספר מועדים בשנה.
תחומי לימוד נוספים באקדמית גליל מערבי