ClickCease

האקדמית גליל מערבי

מכינת בגרות - מסלול מדורג

האקדמית גליל מערבי

מכינת בגרות - מסלול מדורג

האקדמית גליל מערבי מציעה מכינת בגרות במסלול מדורג להשלמת מקצועות חסרים בקצב אישי, מקצוע אחד או שניים בכל סמסטר.

הלימודים נועדו לבנות מסלול בקצב אישי המותאם לכל תלמיד להשלמת בגרויות או שיפורן. 

הלימודים מתקיימים במכללת גליל מערבי, בעכו.

מידע כללי

מכינת בגרות במסלול מדורג באקדמית גליל מערבי מיועדת למועמדים המעוניינים להשלים או לשפר את ציוני הבגרות שלהם במספר מקצועות, ולעשות זאת בקצב אישי, בהתאם ליכולותיהם ולזמן שבידיהם, לרוב במסגרת של מקצוע בגרות אחד או שניים בכל סמסטר.

תנאי קבלה

יתקבלו מועמדים לאחר מעבר בחינת מימד.
תחומי לימוד נוספים באקדמית גליל מערבי