ClickCease

האקדמית גליל מערבי

קורס נאמני שימור אתרי מורשת

האקדמית גליל מערבי

קורס נאמני שימור אתרי מורשת

האקדמית גליל מערבי מציעה קורס ייחודי ומרתק אשר נועד לבוגריו הבנה וידע בתחום שימור אתרי המורשת. הקורס כולל לימודים עיוניים מקיפים ושלל סיורים מקצועיים באזורים רלוונטיים. 

הלימודים מתקיימים בעכו.

מידע כללי

קורס ייחודי ומרתק זה של האקדמית גליל מערבי מציע הזדמנות פז למתעניינים בתחום השימור להעמיק ידיעותיהם והבנתם בתחום. הקורס, המשלב לימודים עיוניים לצד סיורים מרתקים, מועבר ע"י אנשי מקצוע ומרצים בעלי ניסיון עשיר וידע רב בתחום השימור, עובדה המבטיחה חוויית לימודים מהמעלה הראשונה, אשר תתרום לכל אחד ואחד ממשתתפיה.

תכנית הלימודים

בין הנושאים והתכנים הנלמדים בקורס: אתרי מורשת בישראל, סוגיות בתכנון השימור, בעיות הנדסיות בשימור – סיבות הרס מבנים ושיטות טיפול, טכנולוגיות וחומרים בשיקום המבנה, הקניית ידע מעשי בשימור בהקשרי התיירות והכלכלה – חקר שוק, תכנון, הקמה ושיווק אתרי מורשת, אדריכלות ארץ ישראל – השפעות, סגנונות ושימור מבנים, עקרונות ויעדים של השימור, תכנון ושימור במרחב העירוני, ערים קדושות ואתרי מורשת, שימור במרחב הכפרי, שימור גרעיני יישובים היסטוריים ומבנים במגזר הערבי, חסמים מפני שימור, היבטים חברתיים בשימור, ועוד. תכנית הסיורים כוללת: סיור בעכו – העיר העתיקה והמנדטורית, סיור אתרים ומבנים לשימור בעמק יזרעאל, סיור חיפה הימית, סיור שימור במיכון – סיור ושחזור מכונות, ועוד.

תעודה

למסיימי התכנית שיעמדו בכל הדרישות, תוענק תעודת גמר מטעם היחידה ללימודי חוץ והמשך באקדמית גליל מערבי.
תחומי לימוד נוספים באקדמית גליל מערבי