ClickCease

האקדמית גליל מערבי

תואר ראשון בחוג לסוציולוגיה עם התמחות בבריאות ורווחה ובחוג הרב-תחומי

האקדמית גליל מערבי

תואר ראשון בחוג לסוציולוגיה עם התמחות בבריאות ורווחה ובחוג הרב-תחומי

האקדמית גליל מערבי מציעה תואר ראשון בחוג לסוציולוגיה עם התמחות בבריאות ורווחה ובחוג הרב-תחומי.

המסלול מותאם לאנשים עובדים.


מידע כללי

החוג לסוציולוגיה והחוג הרב תחומי משיקים מסלול דו חוגי מובנה ומותאם לאנשים עובדים, המשלב קורסים מתחומי הבריאות, הרווחה, סוגיות בנושאי רב תרבותיות, חברה, משאבי אנוש, פסיכולוגיה, טיפול בבריאות, תזונה, זקנה ועוד.

בראש ההתמחות עומדת החוקרת פרופ' יעל קשת.

קהל יעד

ההתמחות המקיפה מיועדת לאלו העובדים, או מעוניינים לעבוד, בארגוני בריאות ורווחה דוגמת בתי וקופות חולים, בתי הורים, עמותות העוסקות בשירותי רווחה וחברות המספקות שירותי סיעוד וכיו"ב. עובדים המעוניינים להעשיר את הידע והתובנה ולהתקדם במסגרת עבודתם ולכל המעוניין להמשיך ללימודים לתארים מתקדמים בתחומי ניהול הבריאות, עבודה סוציאלית ועוד.

תכנית הלימודים ונושאי לימוד

תכנית ההתמחות תעמיק בהיבטים הקשורים לחברה ורב תרבותיות בדגש על יישומיות התכנים, עריכת מחקרים וקשר לקהילה. במהלך הלימודים יכירו הסטודנטים מושגים מרכזיים מעולם הרפואה והטיפול בבריאות והדרכים לאתר ולסנן את המידע הרלוונטי במאגרי המידע המקצועיים והאקדמיים בתחומי הרפואה. יידונו בדילמות אתיות מעולמות הרפואה והרווחה. יעסקו בסוגיות עדכניות של אופן מתן שירותי סיעוד, טיפול בזקנה (גרנטולוגיה) לאוכלוסיות מרקע תרבותי מגוון.  בין היתר ייסקרו הפערים בנגישות לשירותי בריאות ורווחה עבור אוכלוסיות שונות, אופני הניהול והתנהלות בארגוני הבריאות והרווחה ומדיניות בריאות ורווחה. יילמדו אידיאולוגיות חברתיות ו"מה אחריותה של המדינה לרווחתם של אזרחיה?!" תוך כדי פיתוח חשיבה ביקורתית. במהלך הלימודים יודגשו השפעות של גורמים חברתיים ותרבותיים על הבריאות והרווחה וכיצד בענפי הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה חוקרים נושאים אלו.

משך הלימודים

הלימודים במסלול מותאמים לאנשים עובדים וייערכו בהיקף של יומיים בשבוע אחר הצהריים לאורך עשרה סמסטרים.
תחומי לימוד נוספים באקדמית גליל מערבי