ClickCease

האקדמית גליל מערבי

מכינת בגרות חד שלבית

האקדמית גליל מערבי

מכינת בגרות חד שלבית

האקדמית גליל מערבי מציעה מכינה להשלמת ושיפור בגרויות בשלב לימודים אחד. 

הלימודים מתקיימים במכללת גליל מערבי בעכו. 

מידע כללי

מטרת המסלול הוא להשלים או לשפר ציוני בגרויות במגוון מקצועות.

נושאי הלימוד

ספרות
עברית
ידע העם והמדינה
היסטוריה
אזרחות
תנ"ך
מתמטיקה
אנגלית
מקצוע בחירה - גיאוגרפיה 5 יח"ל.

משך הלימודים

הלימודים נמשכים 9 חודשים.

תנאי קבלה

למסלול יתקבלו מועמדים בעלי 4 - 5 מקצועות בגרות לפחות ושעברו בחינת מימד.
תחומי לימוד נוספים באקדמית גליל מערבי