ClickCease

המכללה האקדמית גליל מערבי

קורס ניהול מודיעין עסקי

המכללה האקדמית גליל מערבי

קורס ניהול מודיעין עסקי

המכללה האקדמית גליל מערבי מציעה קורס ייחודי אשר נועד להכיר למשתתפיו את נושא המודיעין התחרותי ותרומתו לפירמה, ולהקנות להם כלים לניהול נכון של המידע והמודיעין הזמינים לחברה. 

מידע כללי

קורס ייחודי זה של המכללה האקדמית גליל מערבי נועד להקנות לבוגריו היכרות עם תחום המודיעין העסקי. במהלך הקורס יילמדו ההיבטים התיאורטיים והמעשיים של תפיסת ניהול המודיעין בתחום העסקי, וכיצד ניתן לשלב תפיסה זו בניהול המעשי השוטף. כיוון שכיום הצלחתן של חברות וארגונים תלויה בהערכות מודיעינית מתאימה, נדרשת התמקצעות והתייחסות רבה לתחום. קורס זה יקנה לבוגריו ידע, כלים ומיומנויות אשר יעזרו להם לנווט את ניהול המודיעין העסקי בצורה מתאימה וראויה, כך שיוכלו להוביל את הארגון להשגת היעדים.  

קהל יעד

הקורס מיועד למנהלים מתחום הניהול הכללי, השיווק, התכנון האסטרטגי, הפיתוח העסקי, המו"פ, והמכירות, וכן עבור מנהלי מודיעין תחרותי ומנהלי תחום המידענות, ועבור כל מי ששואף להשתלב בתחום עיסוק מרתק זה.

תכנית לימודים

הקורס כולל כ-70 שעות לימוד אקדמיות, ונערך במתכונת של פגישה אחת לשבוע. בין הנושאים הנלמדים בקורס: מודיעין תחרותי – מושגי יסוד ותהליך המודיעין, ניתוח מפת האיומים וזיהוי הזדמנויות, הגדרת נושאי העניין ומעקב אחר ביצוע, מהות איסוף המידע ומקורות המידע, ניתוח ועיבוד המידע, תוצרי המודיעין והשימוש במערכות מידע ייעודיות, הפצת המידע והשימוש בו, תפקיד מנהל המודיעין בפירמה, מדדי הצלחה של המודיעין בפירמה ועוד.
תחומי לימוד נוספים באקדמית גליל מערבי