ClickCease

האקדמית גליל מערבי

קורס גיוס הון ואומנות הפילנתרופיה

האקדמית גליל מערבי

קורס גיוס הון ואומנות הפילנתרופיה

האקדמית גליל מערבי מציעה קורס ייחודי המקנה לבוגריו היכרות עם עולם הפילנתרופיה וגיוס הכספים, ומכשיר אותם בשלל כלים ומיומנויות לתכנון, ניהול וגיוס משאבים ממקורות שונים. 

מידע כללי

קורס ייחודי זה נועד להקנות למשתתפיו היכרות עם עולם גיוס ההון והפילנתרופיה, המתנהל על פי כללים שונים מאלו המוכרים בעולם העסקי. השינויים הכלכליים והתחרותיות הגוברת בתחום גיוס ההון, מקשים על גיוס הכספים בשנים האחרונות, כך שנדרשת התמקצעות בתחום, על מנת לא "להישאר מאחור" ולהמשיך להצליח לגייס כספים. הלימודים בקורס, המשלבים לימודים תיאורטיים לצד התנסויות מעשיות, יקנו למשתתפים ידע רב וכלים יעילים אשר יקלו עליהם לשרוד בעולם גיוס הכספים והפילנתרופיה, ויעזרו להם להתקדם בתחום.

תנאי קבלה

יתקבלו מועמדים היודעים את השפה האנגלית ברמה טובה – בדיבור ובכתיבה.

משך הלימודים

הקורס כולל כ-60 שעות לימוד אקדמיות, הנפרשות על פני 10 מפגשים, בני 6 שעות כל אחד.

נושאי הלימוד

בין נושאי ותכני הלימוד בקורס: ההיסטוריה של הפילנתרופיה, הכרות עם עולם המושגים של הפילנתרופיה, הכרת התורמים והקרנות, עולם המגביות בקהילות היהודיות, התורמים הישראלים, מבנה ומוכנות ארגונית לגיוס משאבים, דמותו של מגייס המשאבים ומקומו בארגון, תפקיד הנאמנים, אסטרטגיה וטקטיקה לגיוס מוצלח, בניית תיקי פרויקטים ופרזנטציות מקצועיות, הכנת טקסים, ועוד.
תחומי לימוד נוספים באקדמית גליל מערבי