ClickCease

האקדמית גליל מערבי

תואר ראשון.B.A. בניהול

האקדמית גליל מערבי

תואר ראשון.B.A. בניהול

בחוג לניהול רוכשים הסטודנטים ידע נרחב במדעי החברה וההתנהגות השונים, המזינים את מקצוע הניהול: כלכלה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, משפטים, סטטיסטיקה, חשבונאות, יחסי עבודה ועוד. התוכנית משלבת ידע תיאורטי, שיטות מחקר, התנסות בכלי חשיבה, פתרון בעיות, כמו גם שיטות להתמודדות מעשית עם סוגיות ניהוליות כגון תכנון, תקצוב, פיתוח, תפעול ובקרה. 

ניתן ללמוד במסלול חד חוגי או דו חוגי.

הלימודים מתקיימים במכללת גליל מערבי, בעכו.

מידע כללי

תכנית הלימודים מכוונת להכשרת מנהלים בדרג הביניים בקו הביצוע של ארגונים למיניהם ולמנהלים מקצועיים במטה הארגון, כגון שיווק, כספים, משאבי אנוש, תפעול, פיקוח, תכנון וארגון. הידע העיוני והיישומי הנרכשים בתוכניות לימודים אלו מכשיר את הבוגרים לעמוד בראש ארגונים קטנים, למלא תפקידי ניהול ופיקוח, להוביל מיזמים טכנולוגיים ועסקיים שונים, לנהל ענפים כלכליים בחקלאות, בתעשייה ובשירותים. בוגרי התוכנית יהיו כשירים להשתלב בתפקידים ניהוליים ברשויות המקומיות ובמוסדות השלטון המקומי בארץ בכלל ובאזור הגליל והצפון בפרט. כמו כן הבוגרים יוכלו להמשיך למגוון תארים מתקדמים לרבות כלכלה או מנהל עסקים.

תנאי קבלה

חד-חוגי:
◄ ממוצע בגרות 85 ומעלה ובחינה פסיכומטרית בציון 520 ומעלה  או סיום מכינה קדם אקדמית/ +30 בציון 85 ומעלה וציון פסיכומטרי 520 ומעלה  או תעודת סיום תיכון שקולה מחו״ל ובחינה פסיכומטרית בציון 520 ומעלה. ◄ אנגלית: ציון בגרות ב- 4 יח״ל 60 ומעלה. ◄ מתמטיקה: ציון בגרות ב- 4 יח״ל 60 ומעלה. ◄ בעלי תעודת בגרות או חלופותיה בציון 85 ומעלה ודיפלומת הנדסאי או מועמדים בעלי ניסון ניהולי משמעותי יוכלו להתקבל לבית הספר לניהול ללא צורך בציון פסיכומטרי.

דו-חוגי: תנאי הקבלה במתכונת לימודים דו-חוגית ייקבעו על פי תנאי הקבלה הגבוהים מבין שני החוגים הנלמדים.

נושאי הלימוד

מערכות מידע ניהוליות א׳
◄ סטטיסטיקה וניתוח נתונים א׳ + ב׳
◄ יסודות החשבונאות
◄ יסודות ניהול השיווק
◄ מבוא לתמחיר וחשבונאות
◄ ניהול משאבי אנוש
◄ מבוא למשפט עסקי
◄ יסודות ההתנהגות הארגונית- מיקרו/מקרו
◄ שיטות מחקר למנהלים
◄ קבלת החלטות
◄ בניית תכנית עסקית
◄ אתיקה ניהולית ואחריות חברתית

משך הלימודים

3 שנים, קיים מסלול לאנשים עובדים.

תעודה

למסיימי התכנית שיעמדו בכל הדרישות, יוענק תואר ראשון B.A בניהול מטעם האקדמית גליל מערבי.
תחומי לימוד נוספים באקדמית גליל מערבי