ClickCease

האקדמית גליל מערבי

קורס ניהול מערכות משרדיות

האקדמית גליל מערבי

קורס ניהול מערכות משרדיות

היום, עם התפתחות הטכנולוגיה ומגוון השימושים במחשב, גדל גם השימוש במערכות ממוחשבות מתקדמות במשרד, הדורשות ידע רב בניהולן. בהתאם לכך, מציעה האקדמית גליל מערבי קורס לניהול מערכות משרדיות.

הקורס הינו בפיקוח משרד הכלכלה.

מידע כללי

לימודים במסגרת קורס ניהול מערכות משרדיות באקדמית גליל מערבי הם לימודים ברמה גבוהה, המיועדים להכשיר אנשי משרד בדרגים השונים ולהקנות להם את הכלים לנהל את תחומי המשרד הרבים והמגוונים, ולהתנהל בצורה יעילה בסביבה המודרנית עתירת הידע.

תנאי קבלה

ללימודים יתקבלו מועמדים בעלי סיום 12 שנות לימוד לפחות, שיעברו בהצלחה ראיון קבלה ומבחן מיון.

משך הלימודים

הקורס כולל 274 שעות לימוד אקדמיות, ומתקיים פעמיים בשבוע בשעות אחר הצהריים, כך שהוא מתאים גם לאנשים עובדים.

תכנית הלימודים

בין נושאי הלימוד: ניהול מערכות משרדיות, מינהל, מיומנויות מחשב, יסודות החשבונאות, אנגלית עסקית, תכתובות וניהול רשומות, ניהול זמן, ועוד. הלימודים כוללים לימודים תיאורטיים לצד סדנאות.

תעודה

בוגרי הקורס יזכו לתעודת גמר בניהול מערכות משרדיות, וכן בתעודת מקצוע - פקידות מזכירות סוג 1 מטעם משרד הכלכלה.
תחומי לימוד נוספים באקדמית גליל מערבי