ClickCease

האקדמית גליל מערבי

קורס מנהלי חשבונות סוג 1 + 2

האקדמית גליל מערבי

קורס מנהלי חשבונות סוג 1 + 2

האקדמית גליל מערבי מציעה קורס להכשרת מנהלי חשבונות סוג 1+ 2. הקורס יקנה לבוגריו את מיטב הידע, הכלים והמיומנויות הנדרשים ממנהל החשבונות, כך שיוכלו להשתלב במהירות וקלות יחסית בשוק העבודה בתחום.

הקורס הינו בפיקוח משרד הכלכלה.

הקורס מתקיים במתכונת בוקר/ ערב.

הלימודים מתקיימים בעכו.

מידע כללי

קורס ייחודי זה של מכללת גליל מערבי נועד להסמיך מנהלי חשבונות סוג 1+ 2 מקצועיים ואיכותיים. הקורס מקנה לבוגריו ידע מקיף ומעמיק בתחום, לרבות לימוד של החשבונאות המעשית הממוחשבת. סגל הקורס, המורכב ממרצים ואנשי מקצוע בעלי ניסיון עשיר וידע רב בתחומם, מבטיח חווית לימודים מפתחת ואיכותית, אשר תסמיך את בוגריה במיטב הכלים, המיומנויות והידע בתחום.  

תנאי קבלה

לקורס יתקבלו בוגרי 12 שנות לימוד ומעלה בלבד.

משך הלימודים

הקורס כולל 320 שעות לימוד אקדמיות, ומתקיים בין פעם לפעמיים בשבוע בשעות הבוקר/ ערב לנוחיות הנרשמים.

תכנית הלימודים

בין הנושאים והתכנים הנלמדים בקורס: חשבונאות פיננסית – מבוא להנהלת חשבונות, התהליך החשבונאי השוטף, מע"מ, קניות ומכירת טובין, עסקה משותפת, מלכ"רים, שיטת פחת ומכירת רכוש קבוע, עריכת דו"חות כספיים והצגתם בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים, ועוד; תורת המסחר והמשק – סוגי התאגדויות, מושגי יסוד בכלכלה, מושגי יסוד בבנקאות וביטוח, מערכת המיסים בישראל, ועוד; חישובים מסחריים – חישובי רווח והפסד, חישובי הנחות, חישובי ריבית, הצמדה והפרשי שער, יחס ופרופורציה, ועוד; חשבונאות מעשית ממוחשבת – מתווה לתרגיל מסכם.

תעודה

בוגרי הקורס אשר יעמדו בהצלחה בבחינות הסיווג המקצועי מטעם משרד הכלכלה, יקבלו תעודת מנהל/ת חשבונות סוג 2 מתקדם.
תחומי לימוד נוספים באקדמית גליל מערבי