ClickCease

האקדמית גליל מערבי

מכינה ייעודית באנגלית

האקדמית גליל מערבי

מכינה ייעודית באנגלית

האקדמית גליל מערבי מציעה מכינה ייעודית ללימודי אנגלית.

אין צורך בתעודת בגרות מלאה על מנת להתקבל ללימודי המכינה.

מידע כללי אודות הלימודים

מסלול הלימודים מיועד למועמדים ללימודים אקדמאיים אשר עומדים בתנאי קבלה חוץ מבגרות באנגלית 4 יח"ל. 
תחומי לימוד נוספים באקדמית גליל מערבי