ClickCease

האקדמית גליל מערבי

תואר ראשון בקרימינולוגיה

האקדמית גליל מערבי

תואר ראשון בקרימינולוגיה

קרימינולוגיה היא דיסציפלינה מדעית העוסקת בתיאור ובהסבר של סטייה חברתית, עבריינות ופשיעה, במתכונת המאירה תופעות אלה ממגוון היבטים - סוציולוגיים, פסיכולוגיים, ביולוגיים, חינוכיים, ומשפטיים; ומנסה לשלב ביניהם. הלימודים בחוג מאפשרים רכישתם של נכסים אקדמיים בעלי ערך רב: ידע על התופעות הנדונות, יכולת הפקה עצמאית של ידע רלבנטי מתוך מאגרי מידע עדכניים, יכולת שימוש יעיל בידע זה בהקשרים יישומיים - חינוך, הדרכה, שיקום וסיוע לפרטים, הנמנים על אוכלוסיות וקהילות שבהן עוסק הידע הנדון. מדובר בנוער חוסה, בנערות במצוקה, במתמכרים לסמים, בעבריינים בתקופות שונות של קריירה. ובני אדם נורמטיביים המעורבים בסטייה חברתית משני צדי המתרס.

ניתן ללמוד במסלול חד חוגי או דו חוגי. 

הלימודים מתקיימים בעכו.

הלימודים נמשכים כשלוש שנים.

מידע כללי

לימודי תואר ראשון בקרימינולוגיה באקדמית גליל מערבי שואפים להכשיר אנשי מקצוע מומחים שישתלבו במחקר, פעילויות ותעסוקה הקשורים לחקר פשיעה ומניעתה - במשטרה, בשרות בתי הסוהר, בשירות המבחן, במערכות שיקומיות שונות, במוסדות גמילה, בבתי חולים לחולי נפש, במערכת בתי המשפט, בשירותי התקון השונים, במערכות החינוך והרווחה ועוד.

בוגרי התואר יכולים להמשיך ללימודים מתקדמים בקרימינולוגיה או בתחומים שכנים כגון פסיכולוגיה או אנתרופולוגיה או בתחומים קרובים כגון לימודי בטחון.

תנאי קבלה

חד-חוגי:
◄ ממוצע בגרות 85 ומעלה 
או זכאות לתעודת בגרות וציון פסיכומטרי 500 ומעלה 
או סיום מכינה קדם אקדמית/ 30+ בציון 85 ומעלה 
או תעודת סיום תיכון שקולה מחו״ל ובחינה פסיכומטרית בציון 500 ומעלה 
או קבלה באמצעות "אפיק מעבר" של האוניברסיטה הפתוחה – 4 קורסים בהיקף של 20 נק' בממוצע 80 ומעלה.
◄ בוגר ביה"ס ששפת ההוראה בו אינה עברית נדרש בבחינת יע״ל בציון 115.   דו-חוגי:
תנאי הקבלה במתכונת לימודים דו-חוגית ייקבעו על פי תנאי הקבלה הגבוהים מבין שני החוגים הנלמדים.

משך הלימודים

הלימודים נמשכים 3 שנים.

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים כוללת קורסי חובה המקנים ידע בסיסי, קורסי בחירה המותאמים לתחומי העניין של הסטודנטים וסמינריונים, שבמסגרתם מתבצעת חקירה ועשייה בפועל בתחומי ידע ספציפיים. במסגרת החוג ניתן להשתתף בפרויקט המאפשר התנסות והשתלמות בבתי כלא, במוסדות פסיכיאטריים, במוסדות העוסקים בסיוע לילדים ונוער בסיכון ובמרכזי עבודה עם נפגעי התמכרויות.
בין נושאי הלימוד:
◄ תיאוריות בקרימינולוגיה
◄ מבוא לסוציולוגיה
◄ מבוא לפסיכולוגיה
◄ עבריינות נוער
◄ סטייה חברתית
◄ דרכי הענישה
◄ שיקום עבריינים
◄ ועוד...

תעודה

למסיימי התכנית שיעמדו בכל הדרישות, יוענק תואר ראשון B.A בקרימינולוגיה ובחוג נוסף (לבוגרי המסלול הדו חוגי).
תחומי לימוד נוספים באקדמית גליל מערבי