ClickCease

האקדמית גליל מערבי

מכינה ייעודית במתמטיקה

האקדמית גליל מערבי

מכינה ייעודית במתמטיקה

האקדמית גליל מערבי מציעה מכינה ייעודית ללימודי מתמטיקה.

אין צורך בתעודת בגרות מלאה על מנת להתקבל ללימודי המכינה.

מידע כללי אודות הלימודים

מועמדים ללימודי כלכלה או ניהול, העומדים בתנאי קבלה אך אינם נמצאים ברמת מתמטיקה מתאימה, יכולים להירשם למכינה הייעודית למתמטיקה בלבד.
תחומי לימוד נוספים באקדמית גליל מערבי