ClickCease

האקדמית גליל מערבי

מכינת בגרות דו שלבית

האקדמית גליל מערבי

מכינת בגרות דו שלבית

האקדמית גליל מערבי מציעה לימודי השלמת תעודת בגרות בשני שלבים - להשלמת כל תעודת הבגרות.

הלימודים מתקיימים במכללת גליל מערבי, בעכו.

מידע כללי

מסלול המכינה נועד לשפר או להשלים בגרויות בשני שלבי לימוד בהתאמה אישית לכל תלמיד.

משך הלימודים

לימודי המכינה בשלב ראשון נמשכים 9 חודשים. השלב השני נמשך בין 5 - 9 חודשים.

תנאי קבלה

למכינה יתקבלו מועמדים בעלי תעודת סיום כיתה י' לפחות ומעבר בחינת מימד.
תחומי לימוד נוספים באקדמית גליל מערבי