ClickCease

האקדמית גליל מערבי

הכשרת מנחי קבוצות ילדים ונוער בסיכון

האקדמית גליל מערבי

הכשרת מנחי קבוצות ילדים ונוער בסיכון

היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ באקדמית גליל מערבי מציעה תכנית ייחודית להכשרת מנחי קבוצות לילדים ונוער בסיכון.

מידע נוסף

מידע כללי תכנית ייחודית זו של המכללה האקדמית גליל מערבי נועדה להכשיר מנחי קבוצות איכותיים לעבודה עם ילדים ונוער בסיכון. התכנית, המשלבת לימודים עיוניים ותיאורטיים מקיפים, לצד סימולציות והשתתפות בקבוצה טיפולית דידקטית, תקנה לבוגריה את מיטב הידע, הכלים והמיומנויות הדרושים למנחה הקבוצה על מנת שיוכל להנחותה בצורה מקצועית, איכותית, מפתחת ומעצימה, וכך לתרום ולהוביל את הילדים והנוער שבקבוצתו לעבר ההתפתחות והשינויים המיוחלים.

קהל היעד התכנית מיועדת לעובדים עם ילדים ונוער בסיכון מתחומי הטיפול, החינוך, האבחון והרווחה, המעוניינים להרחיב ולהעמיק את הידע והמיומנויות שלהם בתחום העבודה הקבוצתית ולהעשיר את ארגז הכלים המקצועי שלהם. 

משך לימודים התכנית כוללת כ-130 שעות לימוד אקדמיות, ונערכת במתכונת של פגישה אחת בשבוע, בשעות אחר הצהריים.

נושאי לימודים
בין הנושאים והתכנים הלמדים בקורס: היכרות עם מאפייני הקבוצה בפרספקטיבה חברתית ודינאמית, למידת תאוריות בהתפתחות הקבוצה, זיהוי תופעות ותהליכים בתוך הקבוצה, תפקידים פסיכולוגיים בקבוצה, תפקידים מקדמים, משמרים, פוגעים ובולמים, המנחה – דמותו, אישיותו, סגנונות הנחייה, מודל הקונפליקט המוקדי, מודל הקבוצה כשלם, מיומנויות דיון והנחייה, טכניקות תקשורת, פיתוח מנהיגות והשפעה ועוד.

תעודה
בוגרי הלימודים, אשר יעמדו בהצלחה בכל דרישות הקורס, יקבלו תעודת "מנחה קבוצות ילדים ונוער בסיכון" מטעם היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ במכללה האקדמית גליל מערבי. 
תחומי לימוד נוספים באקדמית גליל מערבי