ClickCease

האקדמית גליל מערבי

קורס הכשרת דירקטורים ונושאי משרה

האקדמית גליל מערבי

קורס הכשרת דירקטורים ונושאי משרה

על מנת למלא משרת דירקטור יש צורך בידע מקצועי מקיף ומעמיק בשלל התחומים הנוגעים לעבודתו רבת האחריות של הדירקטור. קורס זה, של האקדמית גליל מערבי, יקנה לכם את הידע העדכני ביותר בתחום, ויכשיר אתכם במיטב הכלים והמיומנויות הדרושים על מנת למלא את תפקיד הדירקטור על הצד הטוב ביותר. 

 הקורס מתמקד בהיקף האחריות המוטלת על כל דירקטור ונושא משרה בכירה הן בחברות פרטיות והן בחברות ציבוריות.

מידע כללי

במסגרת קורס זה תוכלו לקבל הכשרה לתפקיד דירקטור. בלימודים תוכלו לרכוש כלים חשובים ומיומנויות שיסייעו לכם למלא את תפקיד הדירקטור במערך הניהול וכן תרכשו ידע תיאורטי חיוני.

משך הלימודים

הקורס כולל 60 שעות לימוד אקדמיות.

קהל היעד

נושאי משרות בחברות,מועמדים לכהן בתפקידי דירקטור, דירקטורים המבקשים להרחיב ידיעותיהם בתחום ולהתעדכן בחידושים האחרונים בו ובעלי רקע ניהולי מסקטורים שונים במשק.

נושאי הלימוד

בין נושאי הלימוד בקורס: משולש הכוחות בחברה - דירקטוריון, הנהלה ובעלי מניות, מבנה והרכב הדירקטוריון, סמכויותיו ונהלי פעילות, ניהול ישיבות דירקטוריון הלכה למעשה, סמכויות הדירקטור, האחריות האזרחית והפלילית של הדירקטור, חובות הדירקטור, תהליכי קבלת החלטות, גישור ופישור, החברה הציבורית ושוק ההון: מאפיינים, דיני נירות ערך, דירקטוריון בחברה ציבורית, שומרי הסף• אחריות דירקטורים ונושאי משרה: אחראית הדירקטוריון להיבטים פיננסיים - חשבונאיים ולמנגנוני פיקוח ובקרה בתאגיד, גיוס משקיע, מיזוגים ורכישות, משקיע, מבוא וקריאת מאזן ודו״חות כספיים, כללים חשבונאיים מקובלים והניהול הפיננסי של החברה לדירקטורים, מגמות התפתחות במשק הישראלי, מיסוי החברות בתאגידים, סוגי מכשירים פיננסיים בשוק ההון, פאנל מסכם של דירקטורים, האחריות הפלילית.

תעודה

בוגרי הקורס שיעמדו בדרישות הקורס בהצלחה יהיו זכאים לתעודת : "דירקטור ונושא משרה״ האקדמית גליל מערבי, היחידה ללימודי חוץ וללימודי המשך.
תחומי לימוד נוספים באקדמית גליל מערבי