ClickCease

האקדמית גליל מערבי

תואר ראשון בכלכלה

האקדמית גליל מערבי

תואר ראשון בכלכלה

התכנית בכלכלה מתאימה למי שמייעדים עצמם להתמחות במקצועות הכלכלה ומציעה, נוסף לידע בסיסי בתחום זה, גם קורסים מתקדמים וקורסי הרחבה כגון מימון, חשבונאות ניהולית, חקר ביצועים וכלכלת הסביבה. התוכנית המוצעת ב-2 המתכונות מעניקה לסטודנטים כלים לניתוח כלכלי, כולל יידע סטטיסטי ואקונומטריה שיאפשרו להם להשתלב במשק בתחום העסקי או במחקר כלכלי.

ניתן ללמוד במסלול חד חוגי או דו חוגי.

הלימודים מתקיימים במכללת גליל מערבי, בעכו.

מידע כללי

◄ מטרת התוכנית הדו-חוגית היא להעניק לבוגרים ידע בסיסי בתחום הניהול לצד ידע מורחב יחסית בתחום הכלכלה. השילוב בין השתיים מאפשר התמחות בפן הניהולי של מקצועות הכלכלה ומקנה לסטודנטים העשרה רחבה על מנת שיוכלו להשתלב בתחום העסקי.

◄ מטרת התוכנית החד-חוגית היא להקנות לבוגר ידע מעמיק באחד מתחומי הכלכלה התיאורטיים, האמפיריים ותחומי המימון. ידע זה יאפשר לבוגר להשתלב בשוק העבודה או להמשיך לתואר שני בכלכלה או מנהל עסקים.

תנאי קבלה

חד-חוגי: ◄ ממוצע בגרות 85 ומעלה ובחינה פסיכומטרית בציון 520 ומעלה או סיום מכינה קדם אקדמית/ +30 בציון 85 ומעלה וציון פסיכומטרי 520 ומעלה או תעודת סיום תיכון שקולה מחו"ל ובחינה פסיכומטרית בציון 520 ומעלה. ◄ אנגלית: ציון בגרות ב- 4 יח"ל 60 ומעלה. ◄ מתמטיקה: ציון בגרות ב- 4 יח"ל 60 ומעלה. ◄ מועמדים בעלי ניסיון של 3 שנים לפחות בתחומים כלכליים / פיננסיים יוכלו להגיש מועמדות ללימודי התוכנית ללא עמידה במבחן הפסיכומטרי ומידת התאמתם תיבחן ע"י וועדת קבלה.

דו-חוגי: תנאי הקבלה במתכונת לימודים דו-חוגית ייקבעו על פי תנאי הקבלה הגבוהים מבין שני החוגים הנלמדים.

משך הלימודים

הלימודים נמשכים 3 שנים.

תכנית הלימודים

בין נושאי הלימוד:
◄ סטטיסטיקה לכלכלנים א׳+ב׳
◄ מבוא לאקונומטריקה
◄ מבוא לכלכלה מיקרו/מקרו
◄ מתמטיקה לכלכלנים א׳+ב׳
◄ יסודות החשבונאות
◄ מבוא לתמחיר וחשבונאות
◄ מבוא למשפט עסקי
◄ יסודות ההתנהגות הארגונית - מיקרו/מקרו
◄ כלכלת ישראל

תעודה

למסיימי התכנית שיעמדו בכל הדרישות, יוענק תואר ראשון B.A בכלכלה מטעם המכללה האקדמית גליל מערבי.
תחומי לימוד נוספים באקדמית גליל מערבי