ClickCease

האקדמית גליל מערבי

תואר ראשון התמחות בחינוך

האקדמית גליל מערבי

תואר ראשון התמחות בחינוך

האקדמית גליל מערבי מציעה לימודים אקדמיים בתחום החינוך במגוון התמחויות.

הלימודים מתקיימים במכללת גליל מערבי, בעכו. 

לימודי חינוך ללא תעודת הוראה.

הלימודים מוצעים במסלול חד חוגי או דו חוגי. 

מידע כללי

לימודי חינוך האקדמית גליל המערבי מתקיימים בשני מסלולים - תואר ראשון בחינוך B.A ותואר ראשון רב תחומי בחינוך BA. לימודי החינוך במסלולים השונים במכללה האקדמית גליל מערבי הם לימודים איכותיים וחדשניים השואפים להכשיר אנשי חינוך ידענים, בעלי כלים ומיומנויות שייאפשרו להם להשתלב בחזית העשייה החינוכית בישראל ולתרום לפיתוחה.

אשכולות התמחות

- אשכול לימודי אוריינות
- אשכול ניהול מערכות חינוך
- אשכול ליקויי למידה
- אשכול ייעוץ חינוכי
- אשכול בחינוך לגיל הרך
תוכנית הלימודים החד-חוגית בחוג לחינוך מתמקדת בהקניית היכרות עם מדעי החינוך- ליבת לימודי החינוך: תיאוריות למידה, תכנון לימודים, תולדות החינוך, הפסיכולוגיה והסוציולוגיה של החינוך, צורות למידה בבית-הספר ובמסגרות חינוכיות אחרות, והערכת הישגים לימודיים. התוכנית חושפת בפני הסטודנטים תחומי ידע ספציפיים של החינוך, המאורגנים באשכולות למידה.

תכנית הלימודים החד חוגית מכילה חמישה חלקים. לימודי הליבה, שיעורי בחירה בחינוך, אשכולות למידה, קורסים מתודולוגיים, ולימודי העשרה.

תנאי קבלה

ללימודים יתקבלו מועמדים בהתאם לתנאים הבאים:
-בעלי ממוצע בגרות/ ציון מכינה 85 ומעלה.
-"אפיק מעבר" של האוניברסיטה הפתוחה- - מועמדים שלמדו וסיימו בהצלחה ארבעה קורסים שונים של האוניברסיטה הפתוחה בהיקף נקודות כולל של 20 נקודות ומעלה וממוצע של 80 נקודות ומעלה. סטודנטים הלומדים במכללה במסלול הרב תחומי חינוך וממוצע ציוניהם בסוף שנה א' הוא 80 נקודות ומעלה.
-בעלי זכאות לתעודת בגרות/ ציון מכינה וציון פסיכומטרי מעל 500. בעלי תעודת בגרות מחו"ל יידרשו לתנאים זהים.

משך הלימודים

הלימודים יימשכו 3 שנים במסגרת לימודי יום. הם יתקיימו בין 3 ל-4 פעמים בשבוע.

במסלול לאנשים עובדים חינוך - הלימודים מתקיימים במתכונת דו-שבועית בשעות אחר הצהריים וביום שישי בבוקר.
תחומי לימוד נוספים באקדמית גליל מערבי