ClickCease

האקדמית גליל מערבי

תואר ראשון בחינוך בהתמחות ניהול מערכות חינוך

האקדמית גליל מערבי

תואר ראשון בחינוך בהתמחות ניהול מערכות חינוך

אשכול ניהול מערכות חינוך עוסק בבחירת תכניות לימוד, טיפוח אקלים לימודי באווירה של פתיחות והקשבה, ניהול והנהגת צוות מורים, במטרה להעצים את יכולתם בטיפוח הכישורים הטמונים בהם ותפיסתם העצמית כמסוגלים לשפר את האקלים החינוכי, ההישגים בלמידה, והשיפור העצמי של התלמיד. כמו כן תעסוק התכנית בניהול פיננסי של בית-הספר, הובלת שינויים בית ספריים, קידום הוראה והערכתה ושיתוף פעולה עם ההורים בהכנת תלמידים לחיים.

הלימודים מתקיימים במכללת גליל מערבי, בעכו.

הלימודים נמשכים כשלוש שנים.

תנאי קבלה

◄ בגרות בממוצע 85 ומעלה ללא פסיכומטרי.
◄ או זכאות לבגרות +פסיכומטרי 500 ומעלה.
◄ מכינה קדם אקדמית (כולל מכינת 30+) ממוצע 85 ומעלה.
◄  או אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה – 4 קורסים היקף 20 נק’ בממוצע 80.

תכנית הלימודים

בין הקורסים הנלמדים:
  • מבוא למנהל חינוכי
  • מנהיגות חינוכית
  • ניהול עובדים בשירות הציבורי
  • בית-הספר בפרספקטיבה של תורת הארגון
  • סוגיות בחינוך לקראת את עתיד לא ידוע
  • דפוסי קבלת החלטות
  • הערכת פרויקטים
  • אתיקה בניהול
  • ניהול בית הספר בסביבה מתוקשבת
תחומי לימוד נוספים באקדמית גליל מערבי