ClickCease

המכללה האקדמית גליל מערבי

BA בחינוך - כולל מסלול תעודת הוראה בחינוך מיוחד

המכללה האקדמית גליל מערבי

BA בחינוך - כולל מסלול תעודת הוראה בחינוך מיוחד

המכללה האקדמית גליל מערבי מציעה מסלול  BA בחינוך - תואר ראשון בחינוך - כולל מסלול תעודת הוראה בחינוך מיוחד.

הלימודים מתקיימים בעכו.

  • מסלול תעודת ההוראה יכלול השלמות לימודים בהתאם לקורסים שנלמדו בכל אחד מאשכולות הלימוד : ליקויי למידה, הגיל הרך, ייעוץ חינוכי, אוריינות - שפה ומתמטיקה

תנאי קבלה

  • תנאי הקבלה לתעודת הוראה: ממוצע 80 של שנים א' + ב' ומימוש 80 אחוז מערך התואר בסיום שנה ב' ללימודים, ראיון קבלה במכללת אורנים

מתכונת הלימודים

שנה א' + ב' – לימודים באקדמית גליל מערבי שנה ג' משולב: לימודים באקדמית גליל מערבי + יום לימודים נוסף במכללת אורנים שנה ד': התנסות מעשית במכללת אורנים
תחומי לימוד נוספים באקדמית גליל מערבי