ClickCease

האקדמית גליל מערבי

קורס חשבי שכר בכירים

האקדמית גליל מערבי

קורס חשבי שכר בכירים

האקדמית גליל מערבי מציעה קורס ייחודי ומעמיק להסמכתם של חשבי שכר מקצועיים ואיכותיים, בעלי מיטב הידע והמיומנויות, שיוכלו להשתלב בשלל העבודות הנדרשות בתחום חשבות השכר.

הקורס הינו בפיקוח לשכת רואי החשבון.

הלימודים מתקיימים בעכו.

מידע כללי

קורס ייחודי זה של האקדמית גליל מערבי נועד להכשיר חשבי שכר בכירים, עשירים בידע ובעלי מיומנות רבה, לעבודה בתחום. הקורס, המשלב לימודים עיוניים מקיפים לצד שלל תרגולים יישומיים, יכין את בוגריו למעבר מוצלח של בחינות לשכת רואי החשבון  ויצייד אותם במיטב הכלים הדרושים לחשב השכר בעבודתו, כך שהשתלבותם בשוק העבודה תהא פשוטה, קלה ומהירה יחסית.  

קהל היעד

הקורס מיועד למנהלי חשבונות, חשבי שכר, אנשי כוח אדם, מנהלים בעלי זיקה לתחום השכר והכספים, ועבור כל מי שמעוניין להעמיק ידיעותיו בתחום זה או להשתלב בעבודה כחשב שכר.

תנאי קבלה

לקורס יתקבלו מועמדים בוגרי 12 שנות לימוד ומעלה בלבד.

משך הלימודים

הקורס כולל 150 שעות לימוד אקדמיות ומתקיים בין פעם לפעמיים בשבוע.

תכנית הלימודים

בין הנושאים הנלמדים בקורס: מס הכנסה – הכנסות חייבות במס, הוצאות לשכיר, הכנסות פטורות, חישוב המס לשכיר, זיכויים והטבות מס, מיסוי קופות גמל, תכנוני מס, רכיבי השכר והכנת תלושי שכר, טפסים; ביטוח לאומי – עקרונות חוק ביטוח לאומי, זכאות לביטוחים השונים, הכנסות חייבות והכנסות פטורות מתשלום ביטוח לאומי, עדכונים וטפסים; דיני עבודה – חוזי עבודה והסכמי עבודה, חוקי העבודה וההסכמים הקיבוציים, האחריות החלה על חשב השכר; מחשוב – הטמעת הנושאים שנלמדו וחישוב שכר באמצעות תוכנת שכר, נהלי עבודה במחשב אישי ובלשכת שירות; ביטוח סוציאלי – קרנות הפנסיה וקופות הגמל.

תעודה

בוגרי הקורס אשר יעמדו בהצלחה בכל דרישותיו יהיו זכאים לתעודת סיום קורס מטעם האקדמית גליל מערבי, היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ. כמו כן, בוגרים אשר יעמדו בהצלחה בבחינה של לשכת רואי החשבון, יהיו זכאים לתעודת מטעם הלשכה.
תחומי לימוד נוספים באקדמית גליל מערבי