ClickCease

האקדמית גליל מערבי

תכנית הכשרה לעבודה עם ילדים ונוער בסיכון

האקדמית גליל מערבי

תכנית הכשרה לעבודה עם ילדים ונוער בסיכון

היחידה ללימודי חוץ ולימודי המשך באקדמית גליל מערביי מציעה תכנית הכשרה לעבודה עם ילדים ונוער בסיכון.

הלימודים מתקיימים בעכו.

מידע כללי

תכנית הכשרה ייחודית זו של האקדמית גליל מערבי נועדה להקנות לבוגריה הכשרה מקצועית איכותית בתחום העבודה עם ילדים ונוער בסיכון. התכנית, המשלבת לימודים עיוניים ותיאורטיים מקיפים ומעמיקים לצד שלל התנסויות מעשיות (פרקטיקום, קבוצת הדרכה ועוד), מהווה הזדמנות פז לעוסקים בתחום לרכוש ידע, מיומנויות וכלים חדשים אשר יעזרו להם להתמודד בעבודתם עם אוכלוסיית הילדים והנוער ולתת פתרונות ומענה לבעיות אוכלוסייה זו.

קהל היעד

התכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון במדע החברה, מדעי ההתנהגות, עבודה סוציאלית, וריפוי בעיסוק, וכן עבור עובדים בעלי ניסיון רב בעבודה עם ילדים ונוער בסיכון אשר אינם בוגרי תואר ראשון.

משך הלימודים

התכנית הינה דו שנתית.

תכנית הלימודים

בין הנושאים והתכנים המועברים בקורס: חוק ושירותים לילדים ונוער בסיכון במדינת ישראל, אתגרים התפתחותיים של הילד והמתבגר, הבנה של תהליכים פתולוגיים אפשריים, טכניקות התערבות טיפולית פרטנית, קורבנות של ילדים, עבודה טיפולית במרחב הבלתי פורמלי, הנער והקבוצה, הסביבה המשפחתית – מהנורמה לפתולוגיה, השלכות ודרכי עבודה עם הילד, המתבגר והוריו, פסיכופתולוגיה בגיל הילדות והנעורים, מין ומיניות, עבודה טיפולית בהקשר מגזרי ומגדרי, סוגיות אתיות בעבודה עם ילדים ומתבגרים, פרקטיקום.

תעודה

למסיימי התכנית שיעמדו בכל הדרישות, תוענק תעודת גמר מטעם האקדמית גליל מערבי.
תחומי לימוד נוספים באקדמית גליל מערבי