ClickCease

האקדמית גליל מערבי

תואר ראשון בחינוך בהתמחות ייעוץ חינוכי

האקדמית גליל מערבי

תואר ראשון בחינוך בהתמחות ייעוץ חינוכי

אשכול לימודים זה מעניק לסטודנטים גם ידע בסיסי על היבטים נפשיים של תלמידים, מורים, ואנשי צוות במוסדות החינוך, במטרה לסייע להם בבית-הספר ומחוצה לה. הלימודים יעסקו גם בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, בתלמידים עם קשיי הסתגלות וצעירים בסיכון, ויקנו לסטודנטים ידע ראשוני על תמיכה לתלמידים במצבי לחץ ומשבר, וידע על ליווי והנחייה של הצוות החינוכי וההורים.
 
הלימודים מתקיימים במכללה האקדמית גליל מערבי, בעכו. 

הלימודים ללא תעודת הוראה נמשכים כשלוש שנים.

תכנית הלימודים

בין הקורסים הנלמדים:
  • מבוא לייעוץ חינוכי
  • הנחיית קבוצות
  • למידה וקשיי למידה
  • מיומנויות בראיון הייעוצי
  • ייעוץ לבית הספר כמערכת
  • תיאוריות באישיות ומשמעותם בחינוך

תנאי קבלה

◄ בגרות בממוצע 85 ומעלה ללא פסיכומטרי
◄ או זכאות לבגרות +פסיכומטרי 500 ומעלה
◄ מכינה קדם אקדמית (כולל מכינת 30+) ממוצע 85 ומעלה
◄  או אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה – 4 קורסים היקף 20 נק’ בממוצע 80.


תחומי לימוד נוספים באקדמית גליל מערבי