ClickCease

האקדמית גליל מערבי

תואר ראשון בחינוך - התמחות באוריינות שפה ומתמטיקה

האקדמית גליל מערבי

תואר ראשון בחינוך - התמחות באוריינות שפה ומתמטיקה

אשכול אוריינות שפה ומתמטיקה מתמקד במיומנויות היסוד של הלמידה. רכישת מיומנויות למידה היא חינוכית לכל אדם בחברה המודרנית. הלימודים העיוניים מתמקדים בהכרת יכולות הלמידה בגיל הרך, היבטים התפתחותיים ומוחיים של שפה וקריאה, פסיכולוגיה של קריאה, רכישה הקריאה והבנת הנקרא, דו לשוניות, רכישת שפה זרה, התפתחות החשיבה הכמותית והבנת מושי יסוד של פעילות מתמטית.

הלימודים מתקיימים בעכו. 

הלימודים מתקיימים ללא תעודת הוראה. 

משך לימודים

הלימודים לתואר נמשכים כשלוש שנים.

תכנית הלימודים

בין הקורסים הנלמדים:
  • ניצני אוריינות
  • מבוא לאוריינות דיגיטלית
  • פיתוח מיומנויות שפה במסגרת חינוכית
  • טיפוח יצירתיות בגל הרך
  • שפה ומוח

תנאי קבלה

◄ בגרות בממוצע 85 ומעלה ללא פסיכומטרי
◄ או זכאות לבגרות +פסיכומטרי 500 ומעלה
◄ מכינה קדם אקדמית (כולל מכינת 30+) ממוצע 85 ומעלה
◄  או אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה – 4 קורסים היקף 20 נק’ בממוצע 80.
תחומי לימוד נוספים באקדמית גליל מערבי