ClickCease

האקדמית גליל מערבי

תואר ראשון בחינוך עם התמחות בלקויות למידה

האקדמית גליל מערבי

תואר ראשון בחינוך עם התמחות בלקויות למידה

אשכול לקויות למידה עוסק במכלול הסיבות לקשיי למידה וליקויי למידה.  קשיי למידה הם קשיים שמקורם הוא בעיקר סביבתי. למשל, חסכים בהתפתחות לשונית בשל העדר תמיכה בהתפתחות האוריינית של הילדים, או מצוקות רגשיות בשל נסיבות אישיות או משפחתיות. ליקויי למידה הם בדרך-כלל מולדים, ומקורם הוא מערכתי. כלומר, שיבושים במערכת העצבים, המשתקפים בביצועים כושלים של פעילויות קוגניטיביות. למשל, תפקודי לשון, קריאה, חשיבה מתמטית, קשב וריכוז.

ניתן ללמוד לתואר בחינוך במסלול חד חוגי או דו חוגי. 

הלימודים הינם ללא תעודת הוראה ומשכם כ- שלוש שנים. 

הלימודים מתקיימים בעכו. 

תנאי קבלה

◄ בגרות בממוצע 85 ומעלה ללא פסיכומטרי
◄ או זכאות לבגרות +פסיכומטרי 500 ומעלה
◄ מכינה קדם אקדמית (כולל מכינת 30+) ממוצע 85 ומעלה
◄  או אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה – 4 קורסים היקף 20 נק’ בממוצע 80.

תכנית הלימודים

בין הקורסים הנלמדים:
  • למידה וקשיי למידה
  • מבוא לילד עם צרכים מיוחדים
  • שפה ומוח
  • קשיים בקריאה ובכתיבה
  • טיפול בלקויות למידה
  • קשיי קשב וניתוח התנהגות
תחומי לימוד נוספים באקדמית גליל מערבי