ClickCease

האקדמית גליל מערבי

תואר ראשון בחינוך בהתמחות חינוך לגיל הרך

האקדמית גליל מערבי

תואר ראשון בחינוך בהתמחות חינוך לגיל הרך

אשכול חינוך בגיל הרך עוסק בהתפתחות הילדים בגיל הרך ובהבנה לצרכיהם מלידתם עד כניסתם לבית הספר. התכנית מעניקה ידע על היבטים של החינוך בגיל הרך, מבחינה התפתחותית ופדגוגית. הלימודים מתייחסים במיוחד לדרכי החשיבה והלמידה של הילד לפני הכניסה לבית-הספר, ולעולמו הרגשי.

הלימודים מתקיימים במכללה האקדמית גליל מערבי, בעכו. 

לימודי חינוך ללא תעודת הוראה הנמשכים שלוש שנים.

תנאי קבלה

◄ בגרות בממוצע 85 ומעלה ללא פסיכומטרי
◄ או זכאות לבגרות +פסיכומטרי 500 ומעלה
◄ מכינה קדם אקדמית (כולל מכינת 30+) ממוצע 85 ומעלה
◄  או אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה – 4 קורסים היקף 20 נק’ בממוצע 80.

תכנית הלימודים

בין הקורסים הנלמדים:
  • התפתחות רגשית וחברתית בגיל הרך
  • התפתחות פיסית, מוטורית וקוגניטיבית
  • תיאוריות של האישיות
  • התפתחות נורמלית ואב-נורמלית
  • המשחק וחשיבותו בגיל הרך
  • התפתחות שפה, קריאה וכתיבה
  • קידום חשיבה מתמטית בגיל הרך
  • התנהגות ילדים בגן ילדים
תחומי לימוד נוספים באקדמית גליל מערבי