ClickCease

המכללה האקדמית גליל מערבי

תואר ראשון בתיאטרון חינוכי קהילתי

המכללה האקדמית גליל מערבי

תואר ראשון בתיאטרון חינוכי קהילתי

תכנית ייחודית לתואר ראשון B.A בישראל. ייחודה של התוכנית הוא בשילוב של שתי מגמות: תיאטרון-מחול ותיאטרון חינוכי-קהילתי באזור המאופיין באוכלוסייה רב-תרבותית. תכנית הלימודים כוללת עבודה עם אמנים מתחומי המחול והתיאטרון החינוכי והקהילתי.

הלימודים מתקיימים בעכו.

הלימודים נמשכים כשלוש שנים.

מידע כללי

התוכנית במגמת תיאטרון חינוכי-קהילתי מציעה שילוב של לימודים אקדמיים עם טיפוח מיומנויות משחק, כתיבה דרמטית ובעיקר בימוי בבית הספר ובקהילה. ההכשרה המקצועית מתבצעת בהנחיית שחקנים, במאים ואנשי חינוך. השנה הראשונה בתוכנית מציעה מגוון רחב של קורסים בלימודי התיאטרון והמחול המשותפים לשתי המגמות ומשמשים כמבואות. הקורסים הייחודיים למגמת התיאטרון החינוכי-הקהילתי כוללים מבואות לדרמה ותיאטרון, תיאטרון חינוכי, תולדות התיאטרון ורפרטואר תאטרוני, ושיעורים במשחק ובאימפרוביזציה.

בשנה השנייה נמשכים השעורים המשותפים עם מגמת המחול, אך מסגרת השעורים האקדמיים הייחודיים למגמת תיאטרון חינוכי-קהילתי מתרחבת עם קורסים עיוניים הממשיכים את הלימוד ההיסטורי ברפרטואר התיאטרון ושיעורים יישומיים במשחק, בימוי, ושלב א׳ בעבודה על הפרויקטים. הלימודים המשותפים עם מגמת המחול נמשכים גם בשנה השלישית ולצדם מגוון קורסים ייחודיים למגמת תיאטרון חינוכי-קהילתי הממוקדים בהיבטיהן החברתיים של יצירות אמנות, תיאטרון והתיאטרון הישראלי.

במסגרת השיעורים היישומיים המשך הכשרת במאים והתנסות בכתיבת מחזות. את הלימוד מסכם הפרויקט המחבר בין הדיון העיוני ובין התנסות במערכת החינוכית ובמערכת הקהילתית. בפרויקט הגמר מקבלים הסטודנטים הנחיה אישית הן במישור היישומי והן במישור האקדמי, ועבודותיהם תוצגנה על במה בפני קהל. בפרויקט זה יתקיים שיתוף פעולה עם הסטודנטים במגמת התיאטרון-מחול שייעצו ויתמכו בנושאים הקשורים לתנועה.

תנאי קבלה

◄ ממוצע בגרות 80 לפחות או סיום מכינה קדם אקדמית/ +30 בממוצע 80 ומעלה.
או תעודת סיום תיכון שקולה מחו"ל.
◄ אנגלית: ציון בגרות 4 יח״ל - 60 ומעלה.
◄ ריאיון אישי.

תכנית לימודים

ארבעה מרכיבים לתכנית: ◄ שיעורים משותפים לשתי המגמות הכוללים קורסי חובה ובחירה ובהם דגש על מתודולוגיה, תיאוריה, והיסטוריה של תיאטרון ומחול במזרח אסיה ובמערב (כאמנויות "אחיות").
◄ שיעורים עיוניים נפרדים לכל אחת מהמגמות.
◄ שיעורים יישומיים נפרדים לשתי המגמות.
◄ שיעורי העשרה משותפים לשתי המגמות בתחומי דעת משלימים כגון פילוסופיה, פסיכולוגיה ודמוקרטיה.

בין נושאי הלימוד:
◄ יסודות הבימוי בתיאטרון החינוכי ובתיאטרון הקהילתי
◄ יסודות המשחק
◄ משחק למתקדמים
◄ פרויקט התנסות בהנחיית תיאטרון בקהילה
◄ מושגי יסוד ביצירת ארוע חברתי-אומנותי
◄ טקסים וחגים בבתי הספר
◄ ועוד...

תעודה

תואר B.A. בתיאטרון חינוכי קהילתי של האקדמית גליל מערבי.
תחומי לימוד נוספים באקדמית גליל מערבי